nieuws

Geen stemming over streekplan Utrecht

bouwbreed

Provinciale staten van Utrecht hebben het Streekplan Utrecht wel besproken, maar zijn niet tot stemming overgegaan.

Bij het stemmen over moties en amendementen staakten de stemmen bij twee amendementen waardoor het streekplan formeel niet konden worden vastgesteld. De amendementen gingen over de bouw van 50 extra woningen in de gemeente Rhenen en de bouw van 11 woningen in Zeist. Op 1 juli houden Provinciale Staten een extra vergadering waarin opnieuw over de amendementen wordt gestemd. Daarna wordt het streekplan alsnog vastgesteld.

Wel stemden provinciale staten in met de nieuwe indeling in samenwerkingsgebieden in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De nieuwe indeling houdt in dat verschillende gemeenten intensiever met elkaar gaan samenwerken.

Reageer op dit artikel