nieuws

Fiscus en curator dwingen faillissement Juno-BV’s af

bouwbreed Premium

De rechtbank in Den Haag heeft gisteren 31 besloten vennootschappen van poontwikkelaar Juno BV failliet verklaard. De ontvanger van de Belastingdienst Grote Ondernemingen in Den Haag en de curatoren in het faillissement van negen reeds eerder failliet verklaarde Juno-BV’s hadden de rechter hierom gevraagd.

De fiscus is bezig de bestuurders van Juno via de Wet bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk aan te spreken voor een vordering die aanvankelijk op f. 23- en inmiddels op f. 15 miljoen is gesteld. De curatoren achten het goed mogelijk dat zij en eventueel andere schuldeisers, zoals de ABN Amrobank (een kleine f. 10 miljoen) en de Fries-Groningse Hypotheekbank (FGH) zich in deze aansprakelijkheidsprocedure zullen voegen.

Vermoedens

De curatoren zullen nog deze week op de standaardvraag van het openbaar ministerie of er reden is voor een strafrechtelijke vervolging, bevestigend antwoorden. Het sterke vermoeden van valsheid in geschrifte is gerezen in een onderzoek dat inmiddels al twee jaar loopt.

Daarbij is het de vraag of de grote man achter de schermen Pieter Bogaardt, die officieel in Monaco domicilie houdt, kan worden aangesproken. Bogaardt heeft zich enkele jaren geleden op papier teruggetrokken uit zijn conglomeraat van besloten vennootschappen. In het handelsregister is zijn naam niet meer terug te vinden.

Juno is in handen van twee Antilliaanse vennootschappen, Allerton en Notrella. Die staan geregistreerd onder de naam van Boogaardts echtgenote. Boogaardt trad in het voorjaar van 1993 in het nieuws met een mislukt onroerend-goedpo in het Haagse Beatrix-kwartier. Via de rechter probeerde Juno tevergeefs aannemer Hillen en Roosen ertoe te dwingen f. 27 miljoen in het po te steken. Daarbij was ook de FGH betrokken.

De veertig vennootschappen van Juno sluisden onderling voortdurend geld weg vlak voordat schuldeisers op de stoep stonden.

Vorderingen en schulden werden voortdurend gesplitst en herschikt over de BV’s. Op die manier hadden de fiscus en een reeks van opdrachtgevers, inclusief gerenommeerde architecten en leveranciers, voortdurend het nakijken.

In het Beatrix-kwartierpo werd het aangetroffen restant van de boedel door de FGH uiteindelijk geveild voor f. 72 miljoen De bank bleef zitten met een tot dusver oninbare vordering.

Inmiddels is beslag gelegd op restanten van activa die bij de failliet verklaarde BV’s zijn aangetroffen. Het betreft onroerend goed en enkele tonnen aan banksaldi. In totaal moet er echter veel meer geld zijn weggesluisd. Waar dat is gebleven moet nader onderzoek uitwijzen.

Een geheel

Het opmerkelijke van de faillissementsuitspraak van de rechtbank is dat hij ermee akkoord gaat het Juno-conglomeraat als een geheel te beschouwen. De belastingdienst heeft voor die aanpak gekozen omdat het aanspreken een of enkele BV’s nauwelijks zoden aan de dijk zette. Als deze aanpak ook slaagt bij het aansprakelijk stellen van bestuurders is er een belangrijk precedent geschapen.

Dat biedt fiscus, bedrijfsverenigingen en andere schuldeisers in de toekomst veel meer armslag bij het aanpakken van constructies die uitsluitend persoonlijke verrijking ten koste van bonafide schuldeisers beogen.

Het is opmerkelijk dat Juno ook op fiscaal gebied werd geadviseerd door een registeraccountant, J. van der Drift. Die nam ook de belastingadviezen voor zijn rekening. Registeraccountants mogen niet meewerken aan frauduleuze praktijken. Zij dienen hun opdracht te beeindigen. Over enkele maanden worden zij tevens verplicht fraude te melden bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Nader onderzoek naar de rol van de accountant zou ke leiden tot een tuchtrechtelijke procedure. In de praktijk zegt de accountant zijn lidmaatschap van het Nivra op voor het zover is.

Juno heeft zich verder tot voor kort juridisch laten bijstaan door het gerenommeerde Amsterdamse kantoor Caron en Stevens (advocaten en belastingadviseurs). Vermoedelijk heeft dit kantoor zich beperkt tot bijstand in lopende juridische procedures.

Belastingadviseurs zijn bezig met een fraudeverordening, die het de adviseur verbieden mee te werken aan schimmige constructies die het daglicht niet ke velen.

Reageer op dit artikel