nieuws

Eigen Huis komt met verbouwingscontract

bouwbreed

Uit ontevredenheid over de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf (AVA’92) heeft Vereniging Eigen Huis een eigen overeenkomst voor verbouwingen ontwikkeld. Volgens Eigen Huis doet deze nieuwe overeenkomst meer recht aan de positie van de ondeskundige’ consument als opdrachtgever. Het NVOB reageert laconiek’ op het initiatief en noemt het min of meer overbodig.

Vereniging Eigen Huis zegt naar aanleiding van de nodige klachten over de standaardovereenkomsten van aannemers besloten te hebben tot het ontwikkelen van een zogenoemde Verbouwingsovereenkomst’.

Volgens Eigen Huis blijkt in de praktijk dat de consument maar al te vaak het slachtoffer is van een slecht contract. Vaak vindt er geen oplevering plaats en al helemaal zelden wordt er een opleveringslijst gemaakt met de gebreken die de aannemer moet verhelpen. ”Wordt een verbouwing soms maanden te laat opgeleverd, dan moet de opdrachtgever maar zien hoe hij zijn schade op de aannemer verhaalt”, aldus Eigen Huis.

Overeenkomst

In de opgestelde verbouwingsovereenkomst wordt samen met de Algemene Voorwaarden en de toelichting de rechten en plichten van beide partijen goed geregeld. Dit volgens Eigen Huis in tegenstelling tot de in 1992 van kracht geworden AVA.

”Wij hebben indertijd, toen de AFKA ’79 moest worden herzien, aangegeven daar graag bij betrokken te willen worden. Het AVBB heeft daar nooit op gereageerd. Vervolgens kwam de AVA ’92 en je ziet dat een hoop zaken eenzijdig, in het voordeel van de bouwer zijn vastgelegd”, aldus een woordvoerster van Eigen Huis.

In de door de vereniging opgestelde Verbouwingsovereenkomst worden onder andere de oplevering en de onderhoudsperiode vastgesteld.

Voor wat betreft de verschillen met de AVA’92 valt de termijn van herstel van tekortkomingen op. Is dat in de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen op dertig dagen bepaald, Eigen Huis meent dat vijftien dagen lang genoeg is om de gebreken te herstellen.

Verder heeft volgens de overeenkomst de consument tot drie maanden na de oplevering het recht om 5 procent van de aanneemsom in te houden. Deze termijn wordt langer als er nog gebreken zijn.

Tekortkomingen

”Vaak”, zo stelt de Vereniging Eigen Huis vast, ”komen er ook na de oplevering nog tekortkomingen aan het licht. Daarom bepaalt de overeenkomst dat de aannemer gedurende zes maanden verplicht is ook die zaken te herstellen. Op de kwaliteit van de verbouwing heeft de consument een half jaar garantie. In bepaalde gevallen is de aannemer ook daarna nog aansprakelijk.”

De aannemer dient verder een uitgebreide verzekering te hebben die dekking biedt tegen zowel de schade aan het werk zelf als ook tegen schade aan eigendommen van de opdrachtgever.

Laconiek

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) reageert laconiek op het initiatief van Eigen Huis’.

”Een aantal zaken zoals de vijf procent-regeling is ook al in het nieuw Burger Wetboek geregeld. Verder vinden wij dat de AVA 92 naar tevredenheid voldoet”, aldus een woordvoerster van het NVOB, die de ontwikkeling verder niet zegt toe te juichen.

”Het komt de duidelijkheid voor de consument niet ten goede wanneer die met twee contracten wordt geconfronteerd. Wij als NVOB geven de voorkeur aan de AVA ’92 gekoppeld met de NVOB-lidmaatschapseisen.”

Plichten

Vereniging Eigen Huis dringt er bij iedereen op aan de nieuwe verbouwingsovereenkomst te gebruiken.

”Het is zeker niet zo dat het alleen maar de plichten van het aannemingsbedrijf vastlegt. Ook de opdrachtgever zelf moet zich aan belangrijke regels houden. Wij vinden dat deze overeenkomst meer evenwicht heeft. En als de aannemer daar niet aan wil dan moet de opdrachtgever niet met hem in zee gaan. Aannemers ke nu waarmaken dat de klant Koning is”’, aldus Eigen Huis.

Aandacht

”Ach”, zo reageert de woordvoerster van het NVOB, ”als de afspraken tussen de aannemer en de consument maar goed op papier worden vastgelegd dan is het goed. En wanneer dat volgens de AVA ’92 gebeurt of via andere afspraken dat maakt niet zoveel uit. Als het maar gebeurt. Wat dat betreft is het goed dat Vereniging Eigen Huis daar nog een keer de aandacht op vestigt.”

Reageer op dit artikel