nieuws

DWW stelt handleiding op voor beoordelen emulsieasfaltbeton

bouwbreed Premium

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft een handleiding opgesteld voor het beoordelen van monsters emulsieasfaltbeton.

De dienst deed dit in de verwachting daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbeoordeling en aan het inzicht en de beeldvorming van emulsieasfaltbeton.

Emulsieasfaltbeton is een koud bereid mengsel dat wordt toegepast als rijspoorvulling, profileerlaag en dunne deklaag, Het is en bitumineus mengsel dat op de weg met een en dezelfde machine wordt bereidt en verwerkt. Emulsieasfaltbeton bestaat uit bitumen(emulsie) en mineraal aggregaat (steenslag, brekerzand en stof). Het mengsel bevat toevoegingen zoals latex, cement, poederkalk en/of emulgatoren. Cement en poederkalk vervullen geen functie in het eindprodukt, maar worden toegevoegd als katalysatoren in het verwerkingsproces.

De eerste beoordeling van de monsters emulsieasfaltbeton worden in het laboratorium uitgevoerd. Dan wordt de produktkwaliteit beoordeeld. Voor monsters die buiten de toleranties vallen is nu een tweede beoordeling mogelijk. Daarbij wordt de kans ingeschat op vroegtijdig optreden van bijvoorbeeld materiaalverlies, onvoldoende stroefheid en instabiliteit van de rijspoorvulling.

De handleiding is in samenwerking met de Vereniging Emulsie Asfalt Beton in Oosterhout tot stand gekomen.

Reageer op dit artikel