nieuws

Duivesteijn (PvdA) vraagt om opheldering over korting IHS

bouwbreed

Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn wil van de staatssecretaris van VROM opheldering over “zorgwekkende berichten” in de media dat per 1 juli aanstaande de individuele huursubsidie (IHS) voor sommige huishoudens fors afneemt. Hij wil inzicht in de vraag bij hoeveel en welke huishoudens en in welke huurklassen de IHS zoveel zal dalen dat de huren met meer dan 10% toenemen.

Ook vraagt Duivesteijn naar de gevolgen voor de woningmarktpositie en de bestedingsmogelijkheden van de betreffende huishoudens. “Hoe beoordeelt de staatssecretaris deze ontwikkelingen, mede bezien in relatie met het inkomensbeleid?”, aldus de PvdA’er.

Reageer op dit artikel