nieuws

De Vries: ‘Geen hogere kosten voor arbozorg’

bouwbreed

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestrijdt dat de kosten van de wettelijk verplichte integrale arbozorg een stuk hoger zouden zijn dan aanvankelijk becijferd was. Klachten vanuit het bedrijfsleven over opzadelen met zware lasten wijst hij dan ook van de hand.

De bewindsman liet op het jaarlijkse arbo-congres van het NIA in Amsterdam weten een duidelijk andere visie te hebben: “In essentie gaat het lang niet altijd om nieuwe verplichtingen voor het bedrijfsleven. In veel gevallen kan men spreken van bestaande bedrijfsverantwoordelijkheden. En het lijkt mij -om het wat gechargeerd te zeggen- niet erg zinvol om steeds bij de lastenberekening ver in het verleden terug te gaan en bij de batenprognose bij de dag van morgen te beginnen.”

Baten

Volgens De Vries heeft het meer zin vast te stellen dat een werkgever gebaat is bij het terugdringen van het ziekteverzuim. In het geval van een werkgever met 20 werknemers betekent een verzuimdaling van 2% een jaarlijkse besparing van gemiddeld f. 20000 aan loon- en premiekosten. Dat is heel wat meer dan de jaarlijkse arbodiensttarieven, zelfs als men niet uit wil gaan van de netto meerkosten. De minister herhaalde nog eens dat de verantwoordelijkheid voor goede arbozorg weer gelegd wordt waar die thuis hoort: bij het individuele bedrijf. Maar dat geldt evenzeer voor de beloning. Die komt daar ook terecht. De Vries constateerde dat het nieuw wettelijk kader voor een integrale, samenhangende aanpak met betrekking tot preventie en verzuimbeheersing een markt van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding heeft doen ontstaan.

Kritisch inkopen

Op zich juichte hij die ontwikkeling toe, maar wel zei hij “te hopen dat de consument kritisch zal inkopen. Goede professionele dienstverlening is een onmisbare schakel in het geheel van samenwerking. Binnen betrekkelijk korte tijd moet een dekkend systeem van arbozorg worden opgebouwd. Daarbij zal moeten worden waargemaakt dat meer markt ook meer kwaliteit oplevert.”

Reageer op dit artikel