nieuws

Daling wao zet versneld door

bouwbreed

In april is het aantal werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aaw of wao) met 1900 afgenomen tot 917200. In februari en maart van dit jaar nam het aantal af met achtereenvolgens 900 en 1000. De Sociale Verzekeringsraad schrijft de daling toe aan een geleidelijke vermindering van het aantal nieuwe wao’ers, dat afnam van 8800 in januari tot 6900 in april. De uitstroom (herstel, pensionering, overlijden) stabiliseerde zich op een hoog niveau van 8900 in januari en 8800 in april.

Directeur onderzoek dr. P. Hermans van de Sociale Verzekeringsraad tekent hierbij aan dat in de nieuwe cijfers nog niet het effect is begrepen van de lopende herkeuringen van wao’ers. Hij taxeert dit voorzichtig op een extra daling van duizend wao’ers per maand. Inclusief het effect van verscherpte keuring van nieuwe wao’ers zou dit over twee jaar neerkomen op een daling van 70000 tot 100000 arbeidsongeschikten met een uitkering. Als gevolg van strengere keuringseisen, die met de wet Terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn ingevoerd, daalt het volume arbeidsongeschiktheid herleid tot volledige arbeidsongeschikten. Telde 1993 805000 arbeidsongeschikten, dit jaar zullen dat er 794000 zijn, terwijl wordt verwacht dat volgend jaar 770000 een uitkering ontvangen. Als gevolg van deze volumedaling kan een wao-premie voor 1995 worden vastgesteld tussen de 8,4 en 9,1%. Dat percentage is nu nog 10,6.

Reageer op dit artikel