nieuws

Corporaties Rijnmond houden grote enquete

bouwbreed Premium

Met als doel duidelijkheid te krijgen wat de exacte woonwensen van de huurders is, gaat het Samenwerkingsverband Rijnmond-Corporaties, goed voor 270000 woningen, samen met achttien gemeenten een grootscheepse enquete houden. Het onderzoek moet ook een beeld geven van de marktpositie van de verschillende corporaties en buurten.

Bij het Samenwerkingsverband Rijnmond-Corporaties (SRC) zijn 45 corporaties uit de regio aangesloten. Het onderzoek wordt in opdracht van SRC samen met de achttien gemeenten in de Rijnmondse regio door het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit uitgevoerd. Belangrijkste hoofdmoot van het onderzoek vormt een grote enquete met als doel informatie op het zogenoemde buurtniveau te krijgen.

De komende periode wordt in samenwerking met het NIPO 135000 enquete-formulieren onder de huurders van corporatiewoningen verspreid. Hiervoor is de regio in ongeveer 300 buurten ingedeeld. Per buurt krijgen 450 huishoudens een formulier.

De resultaten van de enquete moet de SRC een beeld geven welke maatregelen en investeringen nodig zijn om het woonklimaat in en rond de woningen goed te houden of te verbeteren.

Marktpositie

“Niet alleen de prijs en kwaliteit van de woningen bepalen de marktpositie van de buurt, maar ook de directe woonomgeving, de locatie en het sociale klimaat van de wijk. Het onderzoek is daarom zo ingericht dat er informatie komt per buurt, per gemeente per verhuurder en wijk.

Nieuwbouw

Wat voor woningen staan er in welke buurt, wie wonen er en wat willen deze bewoners. Maar ook wat zijn de mogelijkheden als bepaalde maatregelen worden genomen, zoals huurverlaging of huurverhoging, stedebouwkundige- bouwkundige maatregelen en sociaal beheer”, aldus het Samenwerkingsverband Rijnmond-Corporaties in een toelichting op het onderzoek.

Het onderzoek moet echter niet alleen informatie over de bestaande woningen opleveren. De enquete richt zich ook op de vraag welke verlangens en verwachtingen mensen hebben die naar een nieuwbouwwoning willen verhuizen.

Woonwensen

Het onderzoek maakt daarvoor potentiele verhuisstromen in de regio inzichtelijk. De enqueteresultaten worden verwerkt in een nieuwbouwprogramma dat voorziet in de woonwensen van de toekomstige bewoners.

Eind dit jaar moet het onderzoek moet afgerond zijn .

Reageer op dit artikel