nieuws

Congres behandelt Europese regels voor betonconstructies

bouwbreed

Op 5, 6 en 7 oktober houdt de Betonvereniging een congres te Amsterdam over de toepassing van de komende Europese norm voor de berekening van betonconstructies. Centraal staan de hulpmiddelen voor constructeurs, onderwerp van het Europese Sprint po RA 358. Het congres wordt gehouden in samenwerking met Sprint Network Luxembourg, het Comite Euro-International du Beton te Lausanne in Zwitserland, De Deutscher Beton-Verein EV te Wiesbaden in Duitsland, de Concrete Society te Slough in Groot-Brittannie en de Belgische Betongroepering te Brussel. De voertaal is Engels. Tijdens het congres is er een expositie, waar ondernemingen en organisaties hun produkten en diensten aan ke bieden. Deze tentoonstelling is niet alleen bedoeld voor ingenieurs- en adviesbureaus, ook uitvoerende bouwbedrijven ke er hun poen presenteren.

Het doel van het congres is ingenieurs informatie te bieden over de stand van zaken rond de Europese normering en de bijbehorende hulpmiddelen, zoals grafieken, tabellen en computerprogramma’s. Bovendien wordt de uitslag van een enquete onder constructeurs bekendgemaakt en is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de toekomst. De Europese organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Europese normen, de CEN, streeft naar algemene acceptatie van de normen binnen een termijn van enkele jaren. Hoewel de nationale normen en rekenmethoden reeds in veel opzichten op elkaar lijken, is een nauwe samenwerking vereist.

Informatie over het internationaal congres ‘European Concrete Standards in practice’ is verkrijgbaar bij de Betonvereniging te Gouda, tel. 01820-39233.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels