nieuws

Brandveiligheids- advies op diskette

bouwbreed

In opdracht van de Stichting Bouwresearch ontwikkelt TNO-Bouw een Brandveiligheids Adviessysteem (BRAS). De gebruiker kan zich door dit systeem laten adviseren over de brandveiligheid van een gebouw.

Er valt te kiezen tussen een advies vooraf of een controle achteraf.

In beide gevallen worden vijf fasen onderscheiden, namelijk het structuurplan, het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, de uitvoering en het gebruik. In elke fase komen aan de orde: brand- en rookcompartimentering, situatie, status en capaciteit van vluchtwegen, aanvullende veiligheidsvoorzieningen en de inrichting van de verblijfsruimten en -gebieden.

Aan het programma is een database met materiaalgegevens toegevoegd.

Desgewenst kan BRAS in combinatie met het Bouwbesluit Consultatiesysteem (BRIS) gebruikt worden.

In dat geval wordt het geleverd op CD-Rom en gekoppeld aan de module BrisBrand. BRAS op diskette vraagt om een pc met 80386 processor en Windows 3.1 of hoger.

Reageer op dit artikel