nieuws

Bouwvergunning woningen strijdig met de wet

bouwbreed Premium

De zestien vrije sectorwoningen en zes premiewoningen die in 1991 zijn gebouwd aan de Sliedrechtse Tolsteeg, Deltalaan, Craijestein en Baanhoek voldoen niet aan de Wet Geluidhinder. Om die reden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bouwvergunning vernietigd die de gemeente Sliedrecht in 1990 heeft verleend.

De geluidhinder is afkomstig van verkeersaders en het industrieterrein Molendijk/Industrieweg. Zelfs met alle ontheffingen van de Wet Geluidhinder zijn de woningen niet in overeenstemming met die wet te krijgen. De maximale geluidbelasting voor woningen in de buurt van grote geluidbronnen bedraagt 55 of 65 decibel. De bewoners van de betrokken huizen hebben meer te verduren.

Met het verlenen van de bouwvergunning week de gemeente Sliedrecht af van het geldende bestemmingsplan ‘Westwijk II 1969’. Voor de afwijking van het bestemmingsplan gaf de provincie toestemming.

Het gemeentebestuur ontkent de hoge geluidbelasting niet. Problemen werden echter niet verwacht omdat op de betrokken gronden voorheen ook huizen stonden. Voor vervangende nieuwbouw gelden wat soepeler geluidregels.

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt vast dat van vervangende nieuwbouw geen sprake is. Woningbouw was immers volgens het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Dat had de gemeenteraad in 1969 duidelijk in het bestemmingsplan vastgelegd. De woningen die daar hebben gestaan, telden dus niet meer mee.

De kwestie is bij de Raad van State aangebracht door de directie van Snel Scheepswerf BV. Dit bedrijf vreesde te maken te krijgen met de oplegging van geluidmaatregelen als de bewoners zouden gaan klagen.

Deze rechterlijke uitspraak kan de gemeente dwingen tot extra isolatie van de betrokken huizen. De gemeente Sliedrecht beraadt zich nog.

Reageer op dit artikel