nieuws

Bouwbond-CNV tegen voorstel ‘paarse’partijen Cao-partijen betrekken bij werknemersverzekering

bouwbreed

Sociale partners moeten niet alleen bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen worden betrokken, maar er ook per bedrijfstak financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor worden. Daarmee hebben ze er alle belang bij dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan een baan worden geholpen.

Dat is de opvatting van het CNV over een mogelijke nieuwe opzet van de sociale zekerheid in ons land. Het is, aldus voorzitter Fr. van der Meulen aan het begin van de bondsraadsvergadering van de bouwbond-CNV, een veel betere opzet dan de huidige politieke partijen voorstaan, die proberen een paars kabinet in elkaar te timmeren.

“Het gelekte compromis op dit punt belooft weinig goeds”, aldus Van der Meulen. “Nog voor de SER met een advies over de uitvoering van de sociale zekerheid is gekomen, hebben PvdA, VVD en D66 hun plannen klaar: de uitvoering van werknemersverzekeringen moet niet langer bedrijftaksgewijs worden aangestuurd, maar regionaal. De bedrijfsverenigingen moeten worden opgeheven en dus is er geen plaats meer voor werkgevers en vakbeweging.”

Kwalijke zaak

De bouwbond-CNV zou dit een kwalijke zaak vinden. Als alle bedrijfsverenigingen verdwijnen en de uitvoering van werknemersverzekeringen per regio op een hoop worden gegooid, krijgen we een apparaat dat veel ineffectiever en inefficienter werkt dan de huidige uitvoeringsorganisatie, aldus Van der Meulen. “Bovendien wordt met een pennestreek een streep gehaald door alle in de bedrijfsverenigingen opgebouwde expertise.”

Ook de hout- en bouwbond CNV is van mening dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen op een nieuwe leest moet worden geschoeid, maar werkgevers en werknemers moeten per bedrijfstak wel een verantwoordelijkheid behouden. De overheid kan zich beperken tot een ‘vangnetfunctie’.

Op die manier ke werkgevers en werknemers zelf de inhoud van de regelingen bepalen. En omdat ze zelf de kosten dragen hebben ze er alle belang bij uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan werk te helpen.

Regelen per cao

In geval van ziekte zou ke worden besloten de periode waarin de werkgever verplicht 70% van het loon doorbetaald, van de eerste twee/zes weken uit te breiden tot een jaar. In de cao ke dan afspraken worden gemaakt over aanvulling, herverzekering en een garantieregeling.

De wao wordt in de visie van de bouwbond-CNV overgedragen aan de bedrijfsverenigingen. Door werkgevers en werknemers financieel en beleidsmatig verantwoordelijk te maken voor de inhoud van de regeling ke ze zelf de premie bepalen en moeten ze die ook zelf opbrengen.

“Dat is in de bouw- en houtnijverheid aan de ene kant nadelig omdat die sectoren te maken hebben met een groter risico en dus een hogere premie vergen dan bijvoorbeeld bij de banken, maar er staat tegenover dat cao-partijen zelf de inhoud van de regeling en de premieverdeling ke bepalen. Men kan ook afspreken te gaan werken met premiedifferentiatie en vormen van eigen risico voor bedrijven”.

Bouw-Vak-Werk

Bij werkloosheid dient de bedrijfstak zelf de uitkering voor het eerste halfjaar op te brengen. Die zal tenminste op het huidige niveau moeten liggen. In die zes maanden moet de bedrijfstak er voor zorgen dat de werkloze weer aan het werk komt. Daarbij denkt de bouwbond-CNV een belangrijke rol toe aan Bouw-Vak-Werk.

Na een half jaar zou het financiele risico van werkloosheid landelijk moeten worden gedragen. Als dit stelsel zou worden ingevoerd, komen de verantwoordelijkheden te leggen waar ze het best ke worden beleefd, het biedt uitkeringsgerechtigden de beste kan op werk en mensen zonder uitzicht op betaald werk een rechtvaardig inkomen, aldus Van der Meulen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels