nieuws

Bouw trekt aan: veel meer vraag naar uta-personeel

bouwbreed

Leek het herstel van de bouwsector eerder dit jaar nog achter te blijven, nu doet zich een inhaalslag voor die zorgt voor een grote vraag naar bouwkundigen. De trend op het gebied van inzet van tijdelijk personeel is nog wel steeds dat het gaat om betrekkelijk korte periodes, tot maximaal een half jaar.

Dit duidt nog steeds op terughoudendheid op het gebied van het ondernemersvertrouwen. Een en ander blijkt uit onze maandelijkse bouwbarometer die is gebaseerd op vraag en aanbod van uta-personeel en een peiling onder opdrachtgevers van de Brouwer Groep in Leerdam. Vooral de utiliteitsbouw trekt in tegenstelling tot eerdere voorspellingen sterk aan en wordt gekenmerkt als de motor van het herstel. Veel grote poen zijn onlangs gestart, andere staan voor komend najaar op stapel. Met name in het voortraject f. calculatie en werkvoorbereidingf. is dan ook een drukke periode aangebroken. Het zijn vooral de grote en middelgrote ondernemingen die hier hun voordeel uit trekken.

Enigszins onder de maat blijft de woningbouwsector. Een krachtig herstel wordt ook niet verwacht. Hiervoor worden twee redenen aangedragen: allereerst is de sector relatief het minst getroffen door de economische dip, daarnaast is er een gebrek aan bouwlocaties. Met als gevolg dat het gevecht om kleinschalige poen onverminderd doorgaat.

De installatietechniek begint te profiteren van het economisch herstel, zij het nog in beperkte mate. Niettemin lijkt het einde van een periode van geringe activiteit in zicht.

Dit in tegenstelling tot de petrochemie. Het ziet er dan ook naar uit dat sanering in deze sector van de aannemerij onvermijdelijk is.

Na een stille periode van meer dan een jaar, vertoont de vraag naar kaderpersoneel op grootschalige buitenlandse poen een stijgende lijn. Ingenieursbureaus die zich richten op bouwkosten- en projectmanagement zien hun markt aantrekken. Architectenbureaus daarentegen vertonen f. vooralsnogf. een onveranderd beeld: de onderstroom van opdrachten blijft constant.

Infrastructurele werken laten een wisselend beeld zien. Terwijl er enerzijds een redelijke hoeveelheid werk is, is de voorraad in de droge waterbouw beperkt. Voor ondernemers die het grootste deel van hun omzet doorgaans danken aan buitenlandse opdrachten is de orderportefeuille bovendien dun. Mede onder invloed van de ontwikkeling dat met name lagere overheden geen continue onderstroom ke genereren, zou komend najaar wel eens mager ke uitvallen voor wegenbouwers.

Voorloper

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat Nederland zich in Europa wat de bouw betreft manifesteert als voorloper op het gebied van economisch herstel. Het merendeel van de beslissingen inzake het aanbesteden van werk zullen nog voor aanvang van de vakantie genomen zijn. Naar het zich laat aanzien zet de ingezette trend zich ook na de bouwvak onverminderd voort, gelet op het structurele karakter van de talrijke stijgingen van het aantal werken in portefeuille.

Reageer op dit artikel