nieuws

Bouw nog niet op oude peil

bouwbreed

In april is de toegevoegde waarde in de bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven met 3,1% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Deze volumetoename volgt op een lichte stijging in maart, maar ook relatief forse dalingen in de eerste twee maanden van dit jaar, n.l. in januari met 5,5% en in februari met maar liefst 12,4%.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ook concludeert dat over de eerste vier maanden van dit jaar de toegevoegde waarde in de bouw nog altijd 2,7 % ligt onder het niveau van hetzelfde tijdvak een jaar eerder. En dat is ongeveer het percentage dat voor geheel 1993 geldt.

Reageer op dit artikel