nieuws

Boskalis genoemd voor baggerwerk Uruguay

bouwbreed

Boskalis en Jan de Nul zijn met vijf andere aannemersconcerns gekwalificeerd voor de aanleg van het Kanaal Martin Garcia. Het gaat hierbij om een vaargeul in de Rio de la Plata, de grensrivier tussen Uruguay en Argentinie. De inschrijving voor het po begint 10 juni. De investering voor de verbinding beloopt ruim f. 85 miljoen.

Het Kanaal Martin Garcia biedt de Uruguayaanse haven Nueva Palmira een vaarweg naar de volle zee. De haven fungeert als begin- of eindpunt voor de Hidrovia, het stelsel van waterwegen dat de binnenvaart op het Zuidamerikaanse continent moet bevorderen. Nueva Palmira dient als overslaghaven tussen de binnenvaart en de zeevaart. Voorts verbindt Martin Garcia de havens aan de Rio Uruguay met Montevideo.

Het werk omvat het uitbaggeren van het kanaal tot een diepte van minimaal 10 meter. Dat gebeurt over de totale 70 kilometer die Martin Garcia meet. De baggeraars zullen hier voornamelijk zachte grond tegenkomen.

Voorts moeten er signalen en boeien langs de vaargeul worden geplaatst. De exploitatie van het kanaal en het onderhoud zullen als een concessie van openbare werken worden verleend voor een periode van waarschijnlijk tien jaar.

De uitvoering van het werk en de latere exploitatie komen voort uit een overeenkomst tussen Uruguay en Argentinie. Om het belang van Martin Garcia te onderstrepen zullen bij de plechtige opening van de inschrijvingsbiljetten president L. Lacalle van Uruguay en C . Menem van Argentinie hun opwachting maken. Ook president Wasmosy van Paraguay neemt aan de officiele handelingen deel.

Martin Garcia is het tweede kanaal in de Rio de la Plata. Eind mei kreeg Jan de Nul de opdracht om aan Argentijnse zijde het Kanaal Mitre uit te baggeren. Argentinie en Uruguay kwamen overeen beide kanalen een ‘gelijke behandeling’ te geven. Dat komt neer op een gelijk verdeelde subsidie en gelijke tolgelden per kilometer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels