nieuws

BMWT gaat zelf periodieke veiligheidskeuringen opzetten

bouwbreed

De BMWT, de brancheorganisatie van machinefabrikanten en -importeurs gaat voor haar lid-bedrijven zelf periodieke keuringen opzetten. Hiermee reageert de BMWT op de gevolgen van de terugtredende overheid als het gaat om regelgeving.

De heer L.M. Lubbers, voorzitter van de koepelorganisatie, die dit tijdens de Technische Kontaktdagen meedeelde, vindt dit een positieve ontwikkeling. Naar zijn mening is de markt zelf prima in staat eigen richtlijnen te formuleren. Daarnaast kan tevens nog een fors bedrag worden bespaard als gevolg van onnodig dure regelgeving.

Op het gebied van regelgeving gaan nieuwe machinerichtlijnen gelden. Per 1 januari 1995 moeten alle nieuwe in te zetten machines in de Europese Unie zijn voorzien van een CE markering. Deze is bedoeld als veiligheidswaarborg, waarop omschreven wordt volgens welke normen de desbetreffende machine is geconstrueerd.

Op de helling

Naar de mening van Lubbers is het een goede zaak dat oude regelgevingen op de helling staan. Bovendien juicht de BMWT het toe dat de rol van de overheid hierin steeds minder belangrijk wordt. Uit een onderzoek van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is gebleken dat het internationale concurrentie-aandeel als gevolg van onnodige en te gedetailleerde regelgeving f. 13 miljard bedraagt.

Nu de marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld zelf specifiek beleid te ontwikkelen, moet het, naar de verwachting van Lubbers, mogelijk zijn een groot deel van dit bedrag terug te dringen.

De gww-sector opereert op een dynamische markt. Na een twee tal jaren waarin sprake was van een krimpende markt, kan volgens Lubbers voor 1995 weer op groei worden gerekend. “Het is daarbij wel van belang dat alle investeringsbeslissingen op het gebied van de infrastructuur, ook daadwerkelijk en conform planning worden gerealiseerd”, aldus de BMWT voorzitter.

Reageer op dit artikel