nieuws

Bloem: In Europa veel ten goede veranderd Open grenzen besparen handel in machines veel rompslomp

bouwbreed

Er wordt verschillend gedacht over het verdwijnen van de grenzen in het verenigd Europa, maar Bloem BV uit Panheel is er erg positief over. Een van haar werkmaatschappijen, B.B.L. Equipment, handelt namelijk in gebruikte grondverzet- en wegenbouwmachines en deze handel is in het ‘open Europa’ een stuk gemakkelijker geworden.

“Er is wat dit betreft in Europa veel ten goede veranderd”, constateert de heer H.A.M. Bloem, algemeen directeur en eigenaar van Bloem BV. “Er is veel rompslomp verdwenen. Het is zo, dat wij niet alleen machines leveren, wij verzorgen ook indien mogelijk de service. En vroeger moest je, als je bepaalde onderdelen wilde exporteren, tal van formaliteiten vervullen, die een halve dag, maar ook wel eens drie dagen in beslag namen. En drie dagen is als je met een defecte machine zit, erg lang. Nu ke we zonder meer naar bijvoorbeeld onze klanten in Frankrijk en Duitsland rijden. Dat geldt natuurlijk ook voor complete machines. We moeten er alleen voor zorgen dat op de factuur ons btw nummer en dat van onze klant staat en verder geen problemen.”

B.B.L. Equipment BV doet meer dan alleen handelen in gebruikte machines. “Nadat een machine bij ons is binnengekomen, uit het buitenland of uit eigen land, wordt ze grondig bekeken en zo nodig gerepareerd of gereviseerd. Indien gewenst spuiten we de machine ook nog in de kleur die de klant wenst. Wij geven vaak, althans voor Nederland en de buurlanden, dezelfde garantie als de importeur.”

Ongeveer de helft van de omzet verkrijgt Bloem via de handel. “Ongeveer, want de handel varieert nogal eens. Maar het gaat gemiddeld toch zeker wel om een honderd machines per jaar.” Meer dan negentig procent van de machines is voor de export bestemd. “Ze gaan naar Duitsland, Frankrijk en Belgie, maar ook naar Griekenland, Turkije en Argentinie.” Heel belangrijk vindt Bloem de samenwerking tussen de handels- en gww-poot. “Je hebt de kennis van machines in huis; je kunt beoordelen in welke staat ze zijn, of er veel of weinig aan moet gebeuren.”

Gww-sector

Die gww-sector van Bloem doet overigens zeer uiteenlopend werk. Dat varieert van herstructurering van grindplassen en het inrichtingen van recreatieterreinen tot het bouwrijpmaken van gemeentelijke uitbreidingsplannen tot het bestraten in gemeenten en op industrieterreinen en de aanleg van rioleringen. Verder voert Bloem ook sloopwerken uit.

Een vrij nieuwe loot aan de Bloem-stam is de milieutechniek. “Deze tak begint steeds belangrijker te worden. Er wordt in onze opdracht bodemonderzoek gedaan, wij stellen de rapportage samen en wij saneren de bodem. We ke nu aan onze relaties een compleet pakket aanbieden, want als de sanering eenmaal is gebeurd kan onze afdeling gww het daaropvolgende werk uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het bouwrijpmaken. Op de onlangs gehouden bijeenkomst ter gelegenheid van ons jubileum heeft gedeputeerde Hilhorst er op gewezen dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid eist dat economische belangen in toenemende mate worden afgewogen tegen milieubelangen. Ik mag wel zeggen dat wij ons hier bij Bloem daar terdege van bewust zijn en dat we daar ook op inspelen. Trouwens, Hilhorst zei ook nog dat het feit dat Limburg tussen andere landen ligt zowel aan de provincie als aan de bedrijven extra eisen stelt om het concurrentievermogen te versterken. Hij gaf het bedrijfsleven de raad tot internationalisering te komen, iets wat we door onze export en door de oprichting van een vestiging in Belgie, al jaren doen.”

Familiebedrijf

Bloem BV is een kwart eeuw geleden opgericht als een transportbedrijf. Henk Bloem zag vooral brood in het vervoeren van allerlei materialen en materieel voor de grote Nederlandse bedrijven die in het Midden-Oosten werkzaam waren. Toen de activiteiten daar minder werden verlegde Bloem zijn activiteiten naar Midden-Limburg waar het bedrijf actief werd in het zand- en grindtransport en via dat transport in de handel. Hieruit ontwikkelde zich de handel in grondverzet- en wegenbouwmachines. Toen de baggeractiviteiten afnamen zette Bloem koers naar een aannemingsmaatschappij in de grond- weg, en waterbouw, een maatschappij, die ook sloopwerken uitvoert. Hieruit ontstond weer de tak milieutechniek.

In 1989 richtte Bloem een bedrijf op in Belgie, de B.V.B.A. Intexon, die dezelfde activiteiten ontplooit als Bloem BV. Het 25 jaar oude familiebedrijf staat onder leiding van de heer H.A.M. Bloem, algemeen directeur en eigenaar, en de heer G. Bloem, directeur gww.

Een van de opgeknapte machines op weg naar een klant.

Het schoonmaken van beken en sloten is een van de activiteiten van de gww-poot van Bloem.

Materieel van Bloem in actie bij het bouwrijpmaken van een uitbreidingsplan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels