nieuws

Baggerexperiment verloopt succesvol

bouwbreed

Een computergestuurde kraan met een lasergestuurde milieuzuigmond kan zeer nauwkeurig vervuild slib opsporen en weghalen.

Een experiment van Rijkswaterstaat in de jachthaven van Elburg is daarmee succesvol gebleken. Bij het werken met emmer-baggermolens blijft nog te veel vervuild slib achter. Rijkswaterstaat verwacht dat met name deze categorie baggermachines verder verbeterd zal worden. Het project kost f. 9 miljoen. De gemeente Elburg levert een bijdrage van f. 657000 in de saneringkosten. Voor dat geld worden de haven en de toegangsgeul tot een diepte van drie meter beneden NAP uitgebaggerd.

De proef werd gehouden omdat in Nederland nog tientallen verontreinigde havens en vaarwegen moeten worden opgeschoond. In de komende twintig jaar zal in totaal zo’n 100 miljoen kuub slib worden gebaggerd. Het experiment is uitgevoerd door de aannemerscombinatie Boskalis-Dolman, Boskalis- Oosterwijk en Aannemingsmaatschappij De Vries en Van de Wiel in Drachten. De proef wordt eind deze maand afgerond.

Tijdens het baggerexperiment in Elburg is inmiddels 37000 kuub slib weggezogen. Het slib wordt gescheiden in 70 procent zand en 30 procent restfractie. Deze percentages ke verschillen afhankelijk van het zandgehalte in het slib en van de soort baggermethode waarvoor is gekozen. Het zand dat na scheiding overblijft, is schoon en kan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ophogen van bouwterreinen en wegen. De 30 procent restfractie wordt gebruikt voor het maken van betonplaten.

Rijkswaterstaat heeft tevens materiaal uit de jachthaven van Elburg gebruikt voor het experimenteren met een oxydatieproces. Bij deze methode worden de uit het slib afkomstige PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) naar een diepte van 1200 meter onder de grond gepompt. Daar worden ze in contact gebracht met zuivere zuurstof. In het oxydatieproces dat dan volgt, wordt de verontreiniging verwijderd. De oxydatiemethode blijkt bij rioolwater succesvol te zijn.

Voor de proef in Elburg werd gekozen omdat de haven en het havenkanaal ernstig verontreinigd zijn. De aanwezigheid van PAKs bracht het gebied in de hoogste vervuilingsklassen. Bovendien zijn in het slib van de haven en het kanaal minerale olie, koper en zink aangetroffen.

Reageer op dit artikel