nieuws

Baggeractiviteiten Noordoostpolder geintensiveerd

bouwbreed Premium

Waterschap Noordoostpolder gaat de baggerwerkzaamheden in de Noordoostpolder intensiveren. Tot het jaar 2005 zullen alle tochten onder handen worden genomen. De totale kosten worden geraamd op ruim f. 2,2 miljoen.

Volgens het waterschap is de intensivering noodzakelijk voor een optimale waterhuishouding en het beschikbaar houden van voldoende bergingscapaciteit. Met name vanuit de landbouw is aangedrongen op duidelijkheid ten aanzien van het baggeren. Daarom heeft het schap nu een baggerplan opgesteld.

Reageer op dit artikel