nieuws

Arme landen krijgen te weinig hulp voor bestrijding armoede

bouwbreed Premium

Sloppenwijken ontstaan als gevolg van armoede en niet door een tekort aan technische vaardigheden. Het is om die reden opmerkelijk dat er nauwelijks hulpprogramma’s bestaan die een oplossing voor de armoede proberen te vinden. Daarentegen hangen veel hulpprogramma’s samen met technische steun.

Directeur D. Baldeaux van het Deutsche Entwicklungshilfe fur soziales Wohnungs- und Siedlungswesen (DESWOS) legde op een bijeenkomst in Almere uit dat mede daardoor de prijs daalt van woningen voor de ontwikkelingslanden die met grote armoede kampen. Gratis woningen leveren die programma’s evenwel niet op en daar ligt nu juist het probleem.

De arme bewoners van ontwikkelingslanden zijn volgens hem niet gebaat zijn bij een lagere woningprijs alleen. Zelfs een uitermate lage rente op leningen zal deze mensen er nauwelijks toe ke bewegen een bankgebouw binnen te stappen en daar het benodigde geld op te nemen. Een bank heeft voor armen een enorme drempel. Willen deze mensen het geld in handen krijgen dan moeten ze daarvoor formulieren invullen. Een zeer moeilijke opgave voor een bevolkingsgroep waarvan een te verwaarlozen deel kan lezen en schrijven. In het geval men dat wel kan stelt de organisatie van het bankbedrijf mensen die voordien geen gebruik van de diensten maakten voor forse problemen. De achterstand in kennis en vaardigheden maakt het voor de bewoners van sloppenwijken erg lastig een begroting op te stellen. De omvang van de problemen ten spijt moet er volgens Bardeaux op korte termijn iets gebeuren. De sloppenwijken rond de grote steden van Afrika, Latijns-Amerika en Azie groeien nog steeds. De uitzichtloze situatie waarin de bewoners verkeren laten misdaad en geweld toenemen en vergroten de sociale onrust. Voorzitter P. de Haan van de Stichting Garantiefonds Habitat Indonesie rekende voor dat momenteel zo’n 1 miljard mensen het zonder goede en veilige huisvesting moeten stellen. Dat aantal neemt met enkele tientallen miljoenen toe. Azie herbergt pakweg driekwart van ’s werelds armen. In 1985 ging het om zo’n 12 procent van de totale bevolking wat in 2000 zal zijn opgelopen tot 37 procent. In het zuidoosten van Azie tekent zich evenwel een verbetering af. Viel in 1985 nog zo’n 13 procent van de bevolking onder de allerarmsten; in 2000 zal het om niet meer dan 4 procent gaan.

Indonesie probeert het tij volgens de heer Parwoto van de niet-gouvernementele organisatie ASPEK te keren door projectontwikkelaars die luxe woningbouw realiseren te verplichten op de locatie voor elke luxe woning drie woningen voor middeninkomens en zes woningen voor de allerlaagste inkomens te bouwen. Organisaties als ASPEK bundelen de belangen van de allerarmsten en overleggen met de projectontwikkelaars over de invulling van het verplichte bestand. Die tonen doorgaans veel belangstelling voor dergelijk overleg omdat ze daardoor het verlies dat de verplicht te bouwen woningen opleveren ke beperken. Organisaties als ASPEK krijgen op hun beurt de kans tegen aanzienlijk lagere kosten woningen voor hun doelgroep te realiseren.

Reageer op dit artikel