nieuws

Ambtstermijn van rijksbouwmeester verlengd

bouwbreed

Minister Alders heeft de ambtstermijn van Rijksbouwmeester prof.ir. Kees Rijnboutt verlengd tot en met 31 maart 1995. De heer Rijnboutt zal zodoende in staat zijn enkele grote rijkshuisvestingspoen van de Rijksgebouwendienst te blijven begeleiden.

Het betreft poen die in een belangrijk planstadium verkeren, zoals de Resident en de Grotiusplaats in Den Haag, de Wilhelminahof in Rotterdam en de rechtbankpoen in Groningen, Haarlem, Utrecht en Den Bosch.

Ir. Rijnboutt was oorspronkelijk benoemd tot 1 september 1994. De Rijksbouwmeester adviseert over de stedebouwkundige en architectonische aspecten van de rijkshuisvesting, alsmede over de monumenten in rijksbezit en de percentageregeling beeldende kunst.

De Rijksbouwmeester wordt benoemd voor vijf jaar met de mogelijkheid van herbenoeming met ten hoogste vijf jaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels