nieuws

Aluminiumgebruik blijft stijgende lijn vertonen

bouwbreed Premium

De perspectieven voor het gebruik van aluminium zijn goed. De aluminium systemen voor de bouw worden steeds geavanceerder. Het aluminiumgebruik per hoofd van de bevolking in Nederland is nog laag maar vertoont al enige jaren een stijging. Er blijft dus ruimte voor groei.

Dit heeft de Stichting Aluminium Centrum in Woerden laten weten. De stichting baseert zich op gegevens van de European Aluminium Association die vaststelt dat de toename in het aluminiumverbruik in 1992 ongeveer 10% heeft bedragen. Alhoewel de prognose voor 1993 lager uit zal vallen, wordt verwacht dat de stijging van de afgelopen jaren zich voortzet.

Trendmatige stijging

Bij het gebruik van gerecycled aluminium kan gesproken worden van een trendmatige stijging. In Nederland is de bouw de grootste afnemer van aluminium. Het metaal wordt toegepast in ramen, deuren en vliesgevels. Ook bij de inrichting van kantoren wordt aluminium in ruime mate toegepast.

Het Nederlandse recyclingsgetal van het metaal voor alle sectoren is momenteel 64%. In geheel Europa wordt een kleine 60% van het gebruikte aluminium hergebruikt. Daar gaat dus 40% verloren.

Het recyclinggetal voor gebruikt aluminium uit de bouw en diverse toepassing uit de transportsector is voor Nederland circa 90%. Mede hierdoor wordt het aandeel van gerecycled aluminium steeds groter. Voor het recyclen van dit het materiaal is relatief weinig energie nodig. Dat is namelijk 5% van de energie die nodig is voor de produktie uit de grondstoffen. Het recyclen kan bovendien keer op keer worden herhaald en dit met behoud van kwaliteit. Dit is zowel uit milieuoogpunt als om economische redenen een belangrijk voordeel van het gebruik van aluminium.

Voortzetten

Alhoewel voor 1994 geen officiele prognose vanuit de Nederlandse industrie beschikbaar zijn, is de algemene verwachting dat de stijging van het aluminiumverbruik in Nederlands zal voortzetten. Basis hiervoor is het lage verbruik per hoofd van de bevolking van 18,2 kg in 1992. In Japan is dat circa 30 kg.

Aluminium wordt veelal in innovatieve produkten toegepast. De perspectieven voor groei in het verbruik zijn dan ook goed, gezien de ontwikkeling van steeds geavanceerder aluminium systemen voor de bouw.

Reageer op dit artikel