nieuws

Aannemers ondervinden toenemende concurrentie

bouwbreed

AVBB-voorzitter ing. H. Barth heeft in een ledenvergadering het NVOB-Zeeland hoofdaannemers er op gewezen “dat er velen zijn die een stukje van uw omzet en een stukje van uw marge willen afknabbelen. Als het even kan met achterlating van de risico’s.”

Een reele dreiging voor de positie van de hoofdaannemer noemde hij de opkomst van organisatie- en adviesbureaus, die zich onder allerlei titels opwerpen als coordinator of bouwbegeleider.

“In vrijwel alle gevallen gebeurt dat met uitsluiting van aansprakelijkheid. Het risico komt volledig bij de opdrachtgever of aannemer te liggen en de werkelijk verantwoordelijke ontspringt de dans. Ik denk dat er enkele catastrofes nodig zijn om iedereen weer met beide benen op de grond te krijgen”, aldus Barth.

Debacle

Hij vreest dat er ook eerst een debacle moet plaatsvinden met een woningbouwcorporatie, die gemeenschapsgeld risicodragend gaat inzetten of op andere wijze door hun positie een oneerlijk concurrentievoordeel verkrijgt alvorens serieus naar de bezwaren van aannemers over de nieuwe werkwijze van corporaties wordt geluisterd.

Dat onderaannemers zich steeds verder specialiseren noemde hij een logisch gevolg van technisch-economische ontwikkelingen. Daarover behoeft geen ongerustheid te ontstaan. “Wel moeten wij ons ongerust maken over die ontwikkeling als het leidt tot een zovergaande verzelfstandiging van een specialisme, dat er een tendens ontstaat tot partiele opdrachten buiten de coordinerende bevoegdheid van de hoofdaannemer”.

De ontwikkelingen, waarvoor de overheid verantwoordelijk voor is, leiden ook niet tot een onverdeeld genoegen van aannemers. Zo blijken nog steeds meer regels te worden geschreven met betrekking tot milieu, arbeidsomstandigheden, techniek en ruimtelijke ordening, die ondernemers niet straffeloos ke ontwijken.

Schommelingen

Anderzijds trekt de overheid zich terug, waardoor het niet meer mogelijk is een regering aan te spreken op een anti-cyclisch bouwbeleid. Gezien het investeringskarakter van een groot deel van de bouwproduktie zullen de conjuncturele schommelingen gaan toenemen, zo meent Barth.

Anderzijds ligt de mededinging onder vuur en leidt de herziening van de Vestigingswet tot lagere toetredingsdrempels. “Bij al die veranderingen in de marktordening liggen alle bouwprocespartners extra attent op de loer om een stukje van de cake te ke meepikken.”

Reageer op dit artikel