nieuws

A’damse corporaties fuseren; R’damse gaan samenwerken

bouwbreed

De drie Patrimonium-corporaties in Amsterdam, Purmerend en Zaanstad fuseren met ingang van 1 juli tot een woningstichting. De nieuwe organisatie beheert in totaal 27500 woningen en telt 200 personeelsleden.

Door de fusie hoopt de stichting Patrimonium krachtiger in te spelen op regionale ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. De minister van VROM heeft de nieuwe stichting een regionale toelating gegeven, wat betekent dat de organisatie ook activiteiten mag ontwikkelen in delen van het ROA-gebied waar momenteel nog geen woningen in beheer zijn. De fusie vindt plaats zonder verlies van arbeidsplaatsen.

In het Rotterdamse gaan het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam en ‘De Samenwerking’ in Spijkenisse bekijken in hoeverre nauwe samenwerking mogelijk is. Een fusie wordt door beide partijen, samen goed voor 44400 woningen, op termijn niet uitgesloten. Een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden moet volgend jaar voorjaar zijn afgerond.

Reageer op dit artikel