nieuws

Woningbouw leidt tot klachten over Schiphol

bouwbreed

Door de bouw van woningen rond Schiphol zullen meer mensen worden geconfronteerd met geluidsoverlast van vliegtuigen en hierdoor zal het maatschappelijk verzet tegen de luchthaven toenemen. Dit schrijft de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) in een reactie op de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving (PKB).

Hierin worden de uitbreidingsplannen voor de luchthaven ontvouwd. Schiphol moet uitgroeien tot een ‘mainport’ een luchthaven waar vandaan jaarlijks 40 miljoen passagiers vertrekken en aankomen. De ARS vindt verder dat bedrijven die niet rechtstreeks iets te maken hebben met de luchthaven zo veel mogelijk moeten worden verspreid over de regio.

Reageer op dit artikel