nieuws

Windhof neemt 35 % belang in Gehl GmbH

bouwbreed

In de vorm van een kapitaalsverhoging heeft Windhoff AG uit Neuenkirchen een belang van 35% verkregen in Gehl GmbH , Munster. Reeds sinds 1985 bestaat er tussen beide ondernemingen een samenwerking. Sinds dat jaar produceert Windhoff in opdracht van Gehl speciale compacte bouwmachines waaronder schrankladers. Door de deelname in Gehl GmbH worden de produktiebelangen van Windhoff nog verder zeker gesteld.

Het ligt in de bedoeling om na de produktie en verkoopactiviteiten, ook de zetel van Gehl GmbH van Munster over te brengen naar Neuenkirchen. Door middel van een service-verdrag zal Windhoff behalve ontwikkelings- en produktiecapaciteit ook bestuurscapaciteit ter beschikking stellen. Gehl wordt, zo luidt de toelichting hierop, hiermee de gelegenheid geboden zich nog sterker te concentreren op zijn eigenlijke taak, namelijk de bouwmachinehandel. De zelfstandigheid van de onderneming blijft onveranderd. Gezamenlijk zal worden gewerkt aan de afronding en verdere ontwikkeling van het bouwmachineprogramma.

Daarnaast blijft een van de hoofdtaken van Gehl GmbH, de vertegenwoordiging van schrankladers van Gehl Co., USA voor de markten in Europa, Middenoosten en Afrika.

Reageer op dit artikel