nieuws

Westelijke Mijnstreek: 8000 woningen te kort

bouwbreed

In een periode van tien jaar moeten in de Westelijke Mijnstreek 8000 woningen worden gebouwd om in de woningbehoefte van de eigen inwoners te voorzien. Voor de uitbreiding van de werkgelegenheid met 10000 banen in de komende 15 jaar zou 43 ha bedrijfsterrein aangelegd moeten worden.

Dit staat in het rapport ‘Regiovisie Westelijke Mijnstreek’ dat recent openbaar werd gemaakt. In deze regiovisie wordt aangedrongen op een krachtige samenwerking van de zeven gemeenten die tot het Streekgewest Westelijke Mijnstreek horen. Een andere visie in het rapport is een herindeling van de zeven gemeenten tot een sterke gemeente met 166000 inwoners.

De komende jaren moeten de gemeentebesturen zich vooral richten op de geplande uitbreiding van de werkgelegenheid bij DSM op het Graetheideterrein in Geleen en bij de autofabriek NedCar in Born. De uitbreiding van DSM levert naar schatting enkele duizenden arbeidsplaatsen op.

Om de economische groei te stimuleren moet een groot aantal verkeerspoen worden uitgevoerd. De eerste prioriteit heeft de aansluiting van de A2 op het Duitse wegennet. De bruggen over het Julianakanaal bij Born en Roosteren moeten verhoogd worden om de grotere en zwaardere duwbakken van het Bedrijf Barge Terminal in Born doorgang te geven. De gemeente Born streeft tevens naar een nieuwe aansluiting op de A2.

Reageer op dit artikel