nieuws

VVD: Rijk mag zich niet mengen in locatiekeuze

bouwbreed

De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt het niet juist dat minister Alders zich bemoeit met de ontwikkeling van de Woerdense bedrijvenlocatie Snel en Pollanen. De liberalen menen dat de locatie- keuze in beginsel de verantwoordelijkheid is van de bedrijven zelf. De rol van de rijksoverheid moet daarbij beperkt blijven.

De Kamerleden Te Veldhuis en Verbugt van de VVD hebben hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld aan de bewindsman van VROM.

De kwestie draait om de locatiekeuze, die de gefuseerde bedrijven Eurocard, Beanet en de Bankgirocentrale hadden gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw pand te Woerden.

Het pand is gepland op de plaats waar eerst het Bouw Informatie en Congres Centrum was gepland.

Dit initiatief is inmiddels gestrand, door ruzie tussen de gemeente Woerden en de poontwikkelaar Lisman Inter Holding, en door het gebrek aan belangstelling.

Eind maart leidden de vestigingsplannen van de fusiepartners al tot Kamervragen van de D66’ers Versnel-Schmitz en Tommel. Zij vroegen zich af of de locatiekeuze niet strijdig is met het Vinex-beleid, omdat er een kantoor van ongeveer 1000 werknemers wordt gevestigd in het Groene Hart, met alle gevolgen van dien voor de toch al onder druk staande woningmarkt en infrastructuur in het gebied.

Bovendien gaat de verhuizing ten koste van de werkgelegenheid in de huidige vestigingsplaatsen Amsterdam en Rotterdam en dat is evenmin wenselijk, zo meenden Versnel en Tommel.

In zijn antwoord gaf minister Alders de D66-Kamerleden gelijk

Geen medewerking

Hij kondigde aan dat door de inspecteur van de ruimtelijke ordening geen medewerking zal worden verleend aan de toepassing van artikel 19 WRO. Artikel 19 moet worden toegepast om een snelle aanpassing van het bestemmingsplan en een spoedig begin van de bouw mogelijk te maken.

Inmiddels heeft Alders ook een brief gestuurd naar B en W van Amster- dam, waarin hij er bij het college op aandringt te zorgen voor een alternatieve en concurrerende vestigingsplaats.

De VVD-fractie is het niet eens met de acties die Alders heeft ondernomen. Zij poneert de stelling dat de locatiekeuze van bedrijven in beginsel een verantwoordelijkheid is van de ondernemingen zelf.

De rijksoverheid dient zich in dit verband te beperken tot het aangeven van globale ruimtelijke randvoorwaarden voor die vestigingen, vinden de liberalen. Van de minister wordt gevraagd of hij hiermee eens is.

Reageer op dit artikel