nieuws

VNO wil vaart achter aanleg Benelux-tunnel

bouwbreed

Voorzitter Rinnooy Kan van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen vindt dat er niet langer gewacht mag worden met het nemen van besluiten over de aanleg van de tweede Benelux-tunnel onder de Nieuwe Waterweg. “Langer dralen kan niet meer, anders bestaat het gevaar dat vervoersstromen tot stilstand komen.”

Onlangs liet minister Kok van Financien weten niet erg enthousiast te zijn over het voorstel van de gemeente Rotterdam om de tunnel door de gemeente te laten voorfinancieren via een lening bij de Europese Investeringsbank (EIB). De VNO-voorzitter zei te vinden dat als de minister niet akkoord wil gaan met dit voorstel, dat hij dan zelf de middelen voor de aanleg van de tunnel ter beschikking moet stellen.

Kok wordt hierdoor inmiddels van twee kanten onder druk gezet. Minister Maij vindt het initiatief van de gemeente Rotterdam namelijk eveneens een ‘prima idee’, wat aangeeft dat er binnen het Kabinet verdeeldheid heerst over de financiering van de tunnel.

De reden dat Rotterdam de financiering zelf ter hand wil nemen heeft te maken met het feit dat het rijk voorlopig geen geld beschikbaar heeft voor de f. 800 miljoen kostende tunnel. Minister Maij ging er namelijk vanuit dat de verdubbeling van de tunnel, die volgens Rotterdam ‘van levensbelang is voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven’, op basis van een private financiering betaald zou ke worden. Na de discussie in de Tweede Kamer over de private financiering van de Wijkertunnel vorig jaar, die veel duurder bleek te zijn uitgevallen, wilde de Kamer voor wat betreft de Beneluxtunnel van geen private financiering meer horen. Maij moest toen toezeggen dat zij een nader voorstel in zou dienen voor de Benelux-tunnel. Dit voorstel is echter nog steeds niet naar de Kamer gestuurd.

Dit gevoegd bij het feit dat Maij het initiatief van Rotterdam ondersteunt en de mededeling van een woordvoerder van het ministerie dat er nog geen brief over de Benelux-tunnel in de maak is geven aan dat de minister nog geen eigen alternatief voor de financiering in handen heeft.Een oplossing lijkt daarom vooralsnog buiten bereik.

Lees verder op pagina 2

Reageer op dit artikel