nieuws

Vervoersproblemen A’dam, Gooi en Almere aangepakt

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat een studie uitvoeren naar de vervoersproblemen tussen de regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi. Dagelijks heeft het verkeer op de verbindingswegen last van files. Ook het openbaar vervoer is regelmatig overbelast. De studie moet nog dit jaar uitmonden in een tracebesluit.

In de Corridorstudie Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi (‘CRAAG’) worden verschillende alternatieven uitgewerkt. Ook zal er een milieu-effectenrapportage plaatsvonden.

In het meest ingrijpende alternatief wordt bekeken in hoeverre de wegverbredingen van de A1 (Eemnes-Diemen), de A6 (Muiderberg-Almere) en de A9 (Diemen en Holendrecht) noodzakelijk zijn. De filekans zal hiermee het sterkst worden verkleind, maar het ruimtebeslag is verreweg het grootst. In het alternatief 2010 wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld. Zwaartepunten liggen bij de verbetering van het openbaar vervoersysteem, het optimaal benutten van het bestaande wegennet gecombineerd met aanmoedingsbeleid als het gaat om carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer en het ontmoedigen van het individuele autogebruik.

Als meest milieuvriendelijke alternatief geldt een combinatie van varianten aangevuld met compenserende maatregelen. het milieu staat in dit alternatief centraal, al moet er wel worden voldaan aan de doelstelling van bereikbaarheid.

Almere

Rijkswaterstaat tekent aan dat bij toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een plotselinge forse groei van Almere, het uitsluitend aanpassen van de bestaande infrastructuur onvoldoende zal blijken. Om die reden worden onder meer ook de effecten van de IJmeerspoorlijn (A’dam CS-Almere) en de Dammenweg -een directe verbinding tussen Diemen en Almere- onder de loep genomen. Deze verbindingen zijn echter niet opgenomen in het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Om die reden kan de minister van Verkeer en Waterstaat, op grond van deze studie’s, geen beslissing nemen over deze aanvullende verbindingen.

Reageer op dit artikel