nieuws

Tubbergen dwarsboomt bouwplan inwoners

bouwbreed

Als je denkt ergens te ke bouwen, moet je direct een bouwvergunning aanvragen. Wanneer eerst informatie wordt ingewonnen bij de gemeente, loop je de kans slapende honden wakker te maken met als gevolg dat het bouwpo de fase van luchtkasteel nooit overstijgt. Dat is althans de ervaring van twee inwoners van Tubbergen, A. Lansink en G. Wigger.

Wigger bezit een stuk grond in het buitengebied van Tubbergen. Het is 1500 vierkante meter groot en ligt aan de Broekdijk. Oorspronkelijk stond er een schuur, maar die is nu gesloopt. Er staat nog een kippenhok.

Volgens het nu geldige bestemmingsplan Buitengebied mag er op de plaats van de voormalige schuur een woning worden gebouwd. Lansink had dat opgemerkt en besloot enige tijd terug informatie te gaan inwinnen bij de gemeente. Dat bracht het gemeentebestuur er toe om de situatie eens goed te bestuderen. Het besloot direct het bestemmingsplan te vernieuwen. De woonbestemming van het perceel werd gewijzigd in een “natuurbestemming”. Volgens de gemeente was het bij opstelling van het bestemmingsplan buitengebied in 1985 al de bedoeling om woonbebouwing zo veel mogelijk uit het buitengebied te weren.

Kroonberoep

Abusievelijk was de schuur voor een woning aangezien. De fout diende door middel van een nieuw deel-bestemmingsplan rechtgezet te worden.

Niets vermoedend van de plannen van het gemeentebestuur vroegen Lansink en Wigger enige tijd na het eerste contact met de gemeente een bouwvergunning voor een eengezinswoning. De gemeente hield de aanvraag aan. Juridisch gezien kon de gemeente dat doen omdat er inmiddels een nieuw bestemmingsplannetje in procedure was gebracht. Voor Lansink en Wigger bleef er niets anders over dan het nieuwe plannetje aan te vechten bij de Raad van State in Den Haag. Op de zitting bleek dat hun kroonberoep weinig kans van slagen heeft. Rechter D. Dolman zei tijdens de hoorzitting tegen gemeentewoordvoerder W. Hueck: “Als de heren niet eerst informatie hadden ingewonnen, maar direct een bouwvergunning hadden aangevraagd, dan had u gehangen. Nu hebt u binnen de wet gehandeld.”

Daarmee gaf Dolman aardig aan wat de Tubbergers te verwachten hebben van de uitspraak in de kroonprocedure. Wanneer een bouwvergunning volgens het bestemmingsplan verleend kan worden, moet de gemeente hem afgeven. Alleen wanneer er een nieuw plan in procedure is, kan de gemeente de bouwvergunning aanhouden om die uiteindelijk aan het allernieuwste plan te toetsen. Wanneer de natuurbestemming eenmaal geldt, is bijna uitgesloten dat Lansink en Wigger nog een bouwvergunning krijgen.

Overigens is er voor eigenaar Wigger nog wel iets te winnen. Wanneer iemand aantoonbaar wordt benadeeld door een bestemmingsplanwijziging, dan kan op op gemeentelijk niveau een zogenoemde plan-schade procedure worden gestart. De gedupeerde kan daarin een schadevergoeding eisen. Het staat wel vast dat eigenaar Wigger gedupeerde is. Bouwgrond is immers veel meer waard dan natuurgrond.

Reageer op dit artikel