nieuws

Toets ter beoordeling van bedrijfsruimten

bouwbreed

Op initiatief van de Vereniging van Kamers van Koophandel is door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een ‘Bedrijfshuisvestingstoets, voor de sector ambacht, reparatie en kleinindustrie’ gemaakt. Aan de hand van deze toets ke ondernemers zelf stap voor stap beoordelen hoe het is gesteld met hun bedrijfshuisvesting en wat er moet gebeuren om daarin verbetering te brengen.

In het midden- en kleinbedrijf vindt zo’n 75% van de ondernemers dat hun huisvesting niet goed is afgestemd op de bedrijfsactiviteiten. Het grootste knelpunt is ruimtegebrek, maar ook zaken als bereikbaarheid, hoge exploitatiekosten etc. spelen een rol.

Het beoordelen van de bedrijfshuisvesting is volgens het IMK voor de ondernemers geen dagelijks werk, laat staan het nemen van beslissingen over noodzakelijke veranderingen.

Vandaar deze ‘Bedrijfshuisvestingstoets’, waaraan is meegewerkt door de Kamers van Koophandel, het ministerie van Economische Zaken, het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en de Bond van Nederlandse Architekten alsmede de ABN AMRO.

Ook voor bouwers

Dat betekent dat er vanuit de praktijk de nodige inbreng is geleverd, zodat ondernemers aan de hand van deze toets tot een inventarisatie van plus- en minpunten van hun huidige pand ke geraken, maar ook de omgeving van hun bedrijfsruimten ke beoordelen.

Op die wijze kan een afgewogen oordeel worden gevormd, die kan leiden tot aanpassing van het bedrijfsproces, uitbreiding van het huidige pand, verplaatsing of gehele nieuwbouw.

Behalve voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kan de toets ook nuttig zijn voor bouwadviseurs, makelaars, architecten, aannemers en bankiers.

Het eerste exemplaar van de toets zal op 1 juni worden overhandigd tijdens een seminar, dat zal worden gehouden in het hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank in Amsterdam Zuid-Oost.

Exemplaren van de ‘Bedrijfshuisvestingstoets’ zullen daarna verkrijgbaar zijn bij het IMK Nederland, Planetenweg 115, Hoofddorp.

Een exemplaar van de nota ‘Bedrijfshuivestingstoets’ is vanaf die datum verkrijgbaar bij het IMK in Hoofddorp voor de prijs van f. 15 excl. btw.

Reageer op dit artikel