nieuws

Spoortunnel Delft niet in nieuwe MIT opgenomen

bouwbreed Premium

De studie naar de haalbaarheid van een spoortunnel bij Delft zal niet op tijd klaar zijn om het resultaat ervan gelijktijdig met het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1995-1999 aan de Tweede Kamer aan te ke bieden, laat staan dat het kan worden opgenomen in de planning.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Maij-Weggen op vragen van de Kamerleden Van Gijzel (PvdA), Van Vlijmen (CDA) en Jorritsma-Lebbink (VVD) over de spoortunnel bij Delft. Zoals bekend is de gemeente voorstander van de bouw van een viersporige tunnel; het rijk vindt die oplossing te duur en kiest voor een verbetering van de elektronische verkeersgeleiding ter plaatse.

Volgens Maij wordt op dit moment door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeente Delft en de Nederlandse Spoorwegen een onderzoek verricht naar de noodzaak en mogelijkheden van een tunnel te Delft. Daarbij wordt ook de mogelijkheid betrokken om bij aanleg van de reeds geplande poen te Delft rekening te houden met het op langere termijn aanleggen van een tunnel.

Toezegging

De Kamerleden wilden van Maij de toezegging dat er in ieder geval geen projecten worden begonnen op het gebied van de spoorweginfrastructuur in en nabij Delft die belemmerend ke werken voor de eventuele bouw van een tunnel in de toekomst. Volgens Maij is dat probleem niet aan de orde, omdat de planning er sowieso al in voorziet dat er voorlopig geen poen in uitvoering worden genomen.

Maij blijft het antwoord schuldig op de vraag of de investering van f. 50 miljoen in de voornoemde electronische oplossing niet overbodig zal zijn geworden als de tunnel toch nog wordt gebouwd.

Niet bekend

Reageer op dit artikel