nieuws

SER gaat adviseren over nieuwe vestigingswet

bouwbreed

Minister Andriessen van economische zaken heeft de Sociaal Economische Raad om advies gevraagd over een nieuw Vestigingsbesluit Bedrijven. Dat besluit moet de huidige 88 vestigingsregelingen gaan vervangen. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe opzet.

Het nieuwe besluit is een uitwerking van de plannen van de minister met betrekking tot de modernisering van het vestigingsbeleid, waarmee de vaste Kamercommissie voor het midden- en kleinbedrijf op 17 maart van het vorig jaar al akkoord is gegaan.

Uitgangspunt van het nieuwe besluit is het zogenoemde basisbedrijf’. Dit basisbedrijf omvat alle bedrijfsuitoefeningen, waarvoor in het nieuwe stelsel alleen eisen ten aanzien van algemene ondernemingsvaardigheden gaan gelden. Alle bedrijfsuitoefeningen die hieronder vallen ke met een en dezelfde vergunning worden uitgeoefend. Daarnaast kent het nieuwe stelsel vier clusters van bedrijfsuitoefeningen, waarvoor naast algemene ondernemersvaardigheden ook moet worden voldaan aan eisen ten aanzien van bedrijfstechniek. Het gaat hierbij onder meer om bedrijfsuitoefeningen in de clusters bouwbedrijf en installatiebedrijf. Tenslotte worden nog eisen van vaktechniek gesteld aan o.m. het elektrotechnisch installatiebedrijf. Het openlijk aanduiden van de bereidheid om bepaalde bij vestigingsbesluit aangewezen handelingen te verrichten, wordt in de nieuwe opzet gelijkgesteld met daadwerkelijke uitoefening van het betreffende bedrijf. Deze bepaling, die alleen geldt voor het bouwbedrijf en het vervoermiddelenbedrijf, is er speciaal gekomen om beunhazerij te ke bestrijden.

Geen onderscheid

Het AVBB liet eerder al weten niet gelukkig te zijn met onderdelen van dit nieuwe vestigingsregime. Onder meer is het verbond niet te spreken over het wegvallen van het onderscheid tussen hoofdaannemers en onderaannemers, en over het door de minister opgenomen minimale opleidingsniveau niveau.

Een en ander zal volgens het AVBB een negatieve uitwerking hebben op de kwaliteit van het ondernemerschap. Het AVBB zal dan ook tijdens de SER-procedure alsnog proberen het Vestigingsbesluit op deze onderdelen te laten verbeteren.

De Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven VNI en de Unie van elektrotechnische ondernemers Uneto hebben de vaste Kamercommissie van economische zaken verzocht bij wet het toezicht te regelen op veilige en verantwoorde elektrotechnische-, gas- en drinkwaterinstallaties. Een verplichte keuring van deze installaties door het nutsbedrijf is niet langer in de wet voorzien.

Reageer op dit artikel