nieuws

SBAB-oost wint kort geding

bouwbreed Premium

T. van Voorthuizen moet op straffe van een dwangsom van f. 10000 per dag onmiddellijk stoppen met zijn werkzaamheden als aannemer. Dit heeft de Arnhemse vice-president mr. A.G. Pos bepaald in een kort geding dat door de SBAB-oost tegen Van Voorthuizen was aangespannen.

De Stichting Aannemers Belangen oost-Nederland had de zaak tegen Van Voorthuizen uit Lunteren aangespannen nadat was komen te staan dat hij zonder het hebben van de vereiste vestigingspapieren aannemingswerkzaamheden verrichtte. Hoewel Van Voorthuizen een schriftelijke verklaring had ondertekend waarin hij toezegde geen werkzaamheden van bouwkundige constructieve aard meer uit te voeren, vond vice-president van de Arnhemse rechtbank deze verklaring niet voldoende.

Hoe zeer Van Voorthuizens advocaat in zijn pleidooi pleitte voor het afzien van een dwangsom f. “een draconisch bedrag”, aldus advocaat C. van Dijkf. heeft mr. Pos hieraan geen gehoor gegeven.

Stoppen

Als voornaamste reden hiervoor noemt de vice-president het feit dat Van Voorthuizen al eerder had aangegeven met zijn activiteiten te zullen stoppen.

Zoals Cobouw reeds meldde had de SBAB-oost Van Voorthuizen vorig jaar aangesproken over het feit dat hij een bedrijfshal bouwde zonder in het bezit te zijn van de daarvoor noodzakelijk papieren.

Tot een kort geding is het echter toen niet gekomen omdat Van Voorthuizen op de valreep zei een partner te hebben gevonden die wel de vereiste vergunningen bezat. Beiden zouden vervolgens een VOF gaan oprichten. De SBAB-oost heeft het er bij laten zitten totdat ontdekt werd dat de VOF niet van de grond is gekomen en Van Voorthuizen de hal verder gewoon afbouwde.

Reden voor de SBAB om dit keer een kort geding wel door te zetten. Pos concludeert dan ook dat “eerder gedane toezeggingen niet zijn nagekomen en dat hij het aannemersbedrijf gewoon is blijven uitoefenen. Onder die omstandigheden heeft eiseres (de SBAB) thans een gerechtvaardigd belang bij vastlegging van het gevorderde verbod met een dwangsom in een vonnis”.

Eis

Conform de eis van de SBAB heeft mr. Pos de dwangsom op f. 10000 per dag per overtreding bepaald. Wel is dit bedrag aan een maximum van f. 250000 gebonden. Verder is Voorthuizen veroordeeld tot de betaling van de proceskosten.

Reageer op dit artikel