nieuws

Ruim 120 exposanten Grote belangstelling deelname Technische Kontaktdagen ’94

bouwbreed

Op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 1994 is de TKD te Wezep weer het centrum waar aanbieder, gebruiker en bestuurder van het zware grondverzetmaterieel en machines voor de wegenbouw elkaar in een ontspannen sfeer ke ontmoeten.

De TKD lijken nog steeds aan belangstelling te winnen. Nog niet eerder mocht de organisatie van de Technische Kontaktdagen, de NVWB Grondwerk en BMWT, de vereniging van materieelfabrikanten en importeurs, een zo groot aantal deelnemers noteren als dit jaar. Niet minder dan 120 bedrijven schreven voor dit evenement in.

Voor het dit jaar te houden evenement ’15 jaar TKD’, staan niet direct spectaculaire demonstraties of, zoals voorgaande jaren, bijzondere thema-exposities en congressen gepland. Van soberheid is misschien eerder sprake. De grote belangstelling dit jaar voor de demonstratiedagen valt daarom niet geheel te verklaren.

Enig optimisme binnen de machinebranche moet daar evenwel aan ten grondslag liggen. Dit viel in elk geval te beluisteren uit de voorzichtig optimistische woorden van BMWT-voorzitter L. Lubbers tijdens een persconferentie in het kader van de TKD, waarbij hij zei dat de verkopen in materieel weer iets aantrokken.

Clusters

Hoewel een bijzondere aankleding of extra activiteiten niet zijn te verwachten is toch in de opzet van deze machinedagen door de organisatie enige wijziging gebracht. De bedoeling is dat dit evenement hierdoor nog meer aan bezoekersvriendelijkheid zal winnen. Om belangstellenden voor de TKD een goed overzicht te bieden van het gedemonstreerde machinematerieel is door de organisatoren gekozen voor een clustervormige indeling, waarbij uitrustingsstukken, horizontale boorapparatuur en zeeftechnieken extra accent krijgen. Ook is gebroken met de traditie de binnenstands in een grote tent onder te brengen. Dit jaar zullen die bedrijven in afzonderlijke tenten op drie locaties op het demonstratieterrein te vinden zijn.

De centrale tent blijft gereserverd onder meer voor het openingsgebeuren en als praatonderkomen voor standhouders en bezoekers.

Infrastructuur

De officiele opening van de Technische Kontaktdagen 1994 vindt plaats op donderdag 2 juni en zal worden verricht door demissionair minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat. Naar verwachting zal de bewindsvrouw in haar openingstoespraak de Europese ontwikkelingen inzake regelgeving en infrastructuur belichten.

‘Mobiliteit’

Met name die infrastructuur en de verbetering ervan is nodig om de toenemende mobiliteit in goede banen te ke blijven leiden.

De mogelijkheden daartoe worden mede aangereikt door de machinebranche. Om dit te onderstrepen is door de TKD dit jaar gekozen voor het subthema ‘Mobiliteit’.

Het programma vermeldt op vrijdag 3 juni een scholingsdag, waaraan onder andere het Zwarte Corps en Aboma een bijdage zullen leveren.

Op die dag zal majoor ing. M.S.H. Bont het een en ander vertellen over de taak van de machinist in het leger.

Reageer op dit artikel