nieuws

Restauratiefonds wil meer geld voor monumentenzorg

bouwbreed

De Stichting Nationaal Restauratiefonds dringt er in een brief aan de informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries op aan de komende tien jaar f. 1,4 miljard uit te trekken voor de monumentenzorg. Komt dat geld er niet dan dreigt de restauratie van monumenten ernstig in de knel te komen.

In het ergste geval ke zelfs monumenten verloren gaan, zo schrijft de voorzitter van het restauratiefonds, Mr. Pieter van Vollenhoven, in de brief. Het fonds vraagt de informateurs het zogeheten Strategisch Plan voor de Monumentenzorg, dat minister D’Ancona van WVC in april presenteerde, te betrekken bij de gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet.

De kern van dat plan is dat de restauratieachterstand in tien jaar moet worden ingelopen. Van alle 43000 monumenten verkeert 60% in goede staat. Bij het resterende deel bestaan grote restauratieachterstanden. Als er niks aan wordt gedaan, dreigen er monumenten verloren te gaan. Het plan van D’Ancona voorziet in een extra investering van gemiddeld f. 140 miljoen per jaar. Voor de periode 1995-2000 is volgens de bewindsvrouw per jaar een bedrag van f. 129 miljoen nodig bovenop de huidige f. 95 miljoen. Voor de vijf jaar daarna schat de minister de extra nodige investering op jaarlijks f. 146 miljoen. Vanaf 2005 ke de achterstanden op het gebied van restauratie en onderhoud grotendeels zijn weggewerkt, waardoor het budget structureel zou ke worden verminderd met f. 25 miljoen naar f. 70 miljoen per jaar.

De extra investering levert, zo meent D’Ancona, de komende tien jaar zo’n 3000 extra banen op. Het Nationaal Restauratiefonds laat in zijn brief dan ook niet na op deze effecten te wijzen. Volgens Van Vollenhoven worden er twee vliegen in een klap geslagen: behoud van het culturele erfgoed en een structurele bestrijding van de werkloosheid.

Exporteurs

Ook de Nederlandse Export Combinatie (NEC) heeft zich inmiddels via een brief tot de informateurs gewend. Deze organisatie van 500 middelgrote exporterende ondernemingen wijst op het grote belang van de export voor de Nederlandse economie.

Daarom, zo vindt de NEC, is het noodzakelijk dat de export een wezenlijk en zelfstandig deel vormt van het totale regeringsbeleid. Hiertoe zou er een minister voor de export moeten worden opgenomen in het nieuwe kabinet. “Alleen op die wijze lijkt een succesvolle exportgroei in de nabije toekomst te realiseren.”

Reageer op dit artikel