nieuws

RaVO vraagt gesprek met informateurs aan

bouwbreed

De Raad voor de Volkshuisvesting (RaVO) vindt dat de problemen op het gebied van de volkshuisvesting in Nederland zo groot zijn geworden dat een gesprek tussen zijn voorzitter, J.C.J. Lammers, en de drie informateurs Vis, De Vries en Van Aardenne, op zijn plaats is. volgens de RaVO zal een nieuw kabinet een grote financiele inspanning moeten leveren om het woningtekort effectief te ke bestrijden en het wonen betaalbaar te ke houden.

De Raad dringt erop aan de woningbouwprogramma’s te verhogen en aan te passen aan de nieuwe bevolkingsprognoses. “Maatschappelijke onrust dreigt immers als de wachtlijsten voor een woning langer en langer worden”, zo waarschuwt hij. Het huidige tekort moet daarom op korte termijn worden aangevuld, in eerste instantie met tijdelijke woonruimte.

Daarnaast dient het kabinet op korte termijn te voorzien in bouwlocaties. “Het nieuwe kabinet zal een veel grotere bijdrage moeten leveren aan het ontwikkelen van locaties dan tot nu toe is voorzien”

Om de betaalbaarheid van de woningen te garanderen mag er niet meer worden bezuinigd op de individuele huursubsidie, vindt de RaVO verder. Bovendien zal er meer geld beschikbaar moeten komen om de huren van de sociale woningbouw op een aanvaardbaar niveau te ke vaststellen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels