nieuws

Publikatie nr. 30

bouwbreed

De commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw, ingesteld door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Staat der Nederlanden heeft de loon- en materiaalindices voor de maand februari 1994 ten behoeve van de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU-1991) vastgesteld.

Periodiek actualiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de wegingsschema’s die ten grondslag liggen aan prijsindexreeksen. In het kader van deze actualisering is het wegingsschema van het pakket materialen dat als basis dient voor de berekening van de materiaalindex met ingang van 1994 gewijzigd. Als gevolg van de invoering van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim is op hetzelfde moment ook een aanpassing van de berekening van de loonindex noodzakelijk geworden.

Een en ander heeft geleid tot nieuwe reeksen loon- en materiaalindices met ingang van 1 januari 1994. Deze reeksen gelden uitsluitend voor werken die zijn aanbesteed op of na 1 januari 1994. Voor werken die zijn aanbesteed voor 1 januari 1994 blijven de loon- en materiaalindices van de bestaande reeksen van toepassing; deze reeksen zullen nog geruime tijd worden voortgezet.

De indices zijn f. te zamen met de vanaf februari 1993 gepubliceerde indices f. in onderstaande tabel weergegeven.

Loon-en materiaalindices RWU 1991 Juni 1991 = 100 Volgnr. Maand Loonindex Materiaalindex

(Ln) (Mn)

21 Februari 1993 103,6 102,6 22 Maart 1993 103,6 103,6 23 April 1993 103,9 104,7 24 Mei 1993 103,8 104,9 25 Juni 1993 103,8 105,0 26 Juli 1993 104,1 105,7 27 Augustus 1993 104,2 105,7 28 September 1993 104,2 105,6 29 Oktober 1993 104,2 105,4 30 November 1993 104,2 105,5 31 December 1993 104,2 105,6 32 Januari 1994 105,5 106,1 33 Februari 1994 105,5 106,1 Indices voor werken die zijn aanbesteed op of na 1 januari 1994 Januari 1994 = 100 32 Januari 1994 100,0 100,0 33 Februari 1994 100,0 100,0

Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw Postbus 30435 2500 GK ‘s-Gravenhage tel. : 070-37338393 fax : 070-3635682 18 mei 1994

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels