nieuws

‘Probleemcomplexen niet slopen maar ombouwen’

bouwbreed

Corporaties doen er verstandig aan naoorlogse flatwoningen niet te slopen, maar te verbeteren en geschikt te maken voor de huisvesting van ouderen.

“Na het jaar 2000 kantelt de woningmarkt”, aldus prof.dr. Hooijmeijer op een studiedag van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) over oudere eigenaar-bewoners. “Nu zijn het vooral jonge huishoudens die vragen om ruime eengezinswoningen met een tuin. In de toekomst zal vooral de vraag van ouderen bepalend worden. Dit biedt nieuwe toekomstmogelijkheden voor naoorlogse flatwoningen waarmee veel verhuurders nu in hun maag zitten. Niet slopen dus, maar verbeteren voor ouderen.” Na het jaar 2000 wordt de naoorlogse geboortegolf 55 jaar. Dit veroorzaakt een explosieve groei van het aantal oudere huishoudens. Nu is eenderde van de Nederlanders ouder dan 55, in 2010 zal dat de helft zijn. Daarom moeten er meer woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor alle leeftijden, dus ook ouderen.

Volgens directeur drs. J.G.M.C. Schuyt, directeur van de SEV betekent dat niet dat er alleen maar bouwkundige maatregelen moeten worden genomen. “Een geschikte woning betekent niet alleen rekening houden met bouwtechnische voorzieningen maar ook met ondersteunende diensten aan huis, hulp bij onderhoud, alarmering en zorggarantiepakketten.

Reageer op dit artikel