nieuws

Phoenix introduceert nieuwe methode voor reinigen grond

bouwbreed

Phoenix Contractors uit het Deense Vejen heeft een nieuwe grondreinigingsmethode ontwikkeld. Doordat het reinigingsproces wordt afgewikkeld in een gesloten systeem vindt er in tegenstelling tot de gang van zaken bij thermische reiniging geen emissie van vervuilende stoffen plaats, terwijl de structuur van de grond intact blijft.

De verontreinigde grond wordt door een vloeistof schoongespoeld, die vervolgens wordt ontdaan van de stoffen in kwestie en daarna in principe kan worden hergebruikt. De research heeft enkele jaren in beslag genomen.

Reageer op dit artikel