nieuws

Overijssel maakt einde aan locatieproblematiek

bouwbreed Premium

Hoewel het dieptepunt bereikt lijkt te zijn, ligt het tempo waarin er in de Overijsselse steden wordt gebouwd nog veel te laag. De oorzaak hiervan is niet zozeer een gebrek aan geld, maar het gebrek aan geschikte bouwlocaties. De provincie Overijssel gaat hier wat aan doen door betrokken partijen versneld keuzes te laten maken.

In de ontwerp-nota Bouwen en Wonen komen Gedeputeerde Staten van Overijssel met een aantal beleidsvoornemens om de bouwproduktie van woningen sneller te laten verlopen. Volgens de provincie is dat hard nodig. Momenteel bouwen alleen de kleinere gemeenten in de provincie conform de afgesproken taakstelling.

De middelgrote hebben daar al meer moeite mee, terwijl van de vijf grootste Overijsselse gemeenten alleen Almelo redelijk op schema ligt. Zo hadden er in de jaren 1990-1993 in de steden Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle tenminste 12000 woningen gebouwd moeten worden. Er werden er slechts 8000 neergezet.

Urgent

Het tekort aan woningen in deze provincie is dan ook groot. Bedroeg het aantal woningzoekenden in 1989 nog 48000, in 1993 waren 55000 Overijsselaars op zoek naar een woning. Daarvan worden er 12000 als urgent woningzoekend beschouwd.

Een gecoordineerde aanpak met een integrale inzet van middelen moet hier volgens de nota, die in oktober van dit jaar wordt vastgesteld, een einde aan maken. Concreet komt het er volgens een woordvoerder van Overijssel op neer dat de provincie het initiatief heeft genomen om met alle betrokken partijen (provincie, rijk, gemeenten en marktpartijen) om tafel te gaan zitten om met name het probleem van de locaties op te lossen.

Uit eigen koker

“Wanneer iedereen vanuit zijn eigen koker naar woningbouwvoorstellen kijkt, dan komt er niks van terecht. Een milieu-ambtenaar is geneigd te zeggen dat wanneer de geluidsbelasting enkele decibellen boven het toegestane niveau komt de locatie niet geschikt is. Alle partijen hebben zo hun aanmerkingen waardoor er uiteindelijk geen enkele locatie beschikbaar komt. Zo heeft de provincie bijvoorbeeld altijd te kennen gegeven het liefst op locaties in de bestaande steden te bouwen. De milieu-ambtenaren achten dat echter niet wenselijk. Als je dan vervolgens voorstelt om op het platteland te bouwen, dan tast je de natuur aan, en dat mag ook niet.”

Vicieuze cirkels

De provincie verwacht dat dergelijke vicieuze cirkels door een structureel overleg makkelijker doorbroken ke worden. De andere partijen hebben overigens positief gereageerd op het initiatief van de provincie. De reden dat de provincie het voortouw heeft genomen komt overigens voort uit een “gevoel van verantwoordelijkheid voor het halen van de taakstelling en gecompliceerdheid van de Vinex-problematiek”.

De provincie geeft in haar nota verder aan de gemeente meer planologische ruimte te geven in het geval dat deze door de opvang van asielzoekers met hun in de problemen komen. Tot slot wil de provincie ook meer prioriteit geven aan de ouderenhuisvesting op het platteland.

Reageer op dit artikel