nieuws

Oorzaken en gevolgen van ongevallen

bouwbreed Premium

Bijna 20% van de ongevallen in de bouw in 1993 werd veroorzaakt door vallende voorwerpen en een zelfde percentage betreft het zelf vallen. Ruim 10% van de ongevallen betrof snijwonden. Zich vertillen of verdraaien was in bijna 15% de oorzaak.

Gekeken naar letsel veroorzaakten ongevallen in bijna 10% verwondingen aan hoofd en/of ogen. Ruim 17% gaf letsel aan vooral de rug.

Bijna 15% van de ongevallen leidde tot arm- en/of schouderletsel. In ruim een kwart van de ongevallen ontstond hand- en/of polsletsel.

Het aantal dodelijke ongevallen bleef beperkt tot zes. Volgens Arbouw-directeur L. Akkers is dat mondiaal verreweg het laagste aantal.

Reageer op dit artikel