nieuws

Onderwijsraad wijst meebetalen scholenbouw af

bouwbreed

De Onderwijsraad heeft “grote moeite” met de manier waarop minister Ritzen (Onderwijs) gemeenten laat meebetalen aan de nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Eerder liet ook de Raad voor de Gemeentefinancien al weinig heel van Ritzens financieringsmethode.

De minister wil de scholenbouw in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie extra stimuleren. Om dat mogelijk te maken heeft hij gekozen voor een constructie waarbij de gemeenten optreden als medefinancier en 15 tot 25 procent van de kosten voor hun rekening nemen. De Kamer zette vorige maand al grote vraagtekens bij de zogenoemde medefinanciering.

De partijen waarderen Ritzens pogingen het bouwen te stimuleren, maar ze vinden dat de ongewone stap om gemeenten mee te laten betalen juridisch beter moet worden onderbouwd. Ze waren dan ook onaangenaam verrast over het feit dat Ritzen als symbolische geste al spades had uitgedeeld aan scholen. De minister wil de medefinanciering mogelijk maken via een zogenoemde Algemene maatregel van bestuur en niet een via wetswijziging die veel meer tijd in beslag neemt. De Onderwijsraad meent, in navolging van de Raad voor de Gemeentefinancien, dat voor de medefinanciering een wetswijziging nodig is.

Reageer op dit artikel