nieuws

Omzet zakt en winst stijgt bij Beton Son

bouwbreed

In een uiterst summier bericht meldt Beton Son dat de omzet over 1993 met f. 19,07 miljoen is teruggevallen tot f. 163,591 miljoen. Het netto resultaat is opgelopen met f. 1,088 miljoen tot f. 2,417. Het bedrijfsresultaat bereikte over 1993 het niveau van f. 7,082 miljoen (f. 6,929 miljoen).

Beton Son, voor 31 procent in handen van de NPM, produceert (on)gewapende en voorgespannen prefab betonprodukten. Sinds 1991 heeft de betonverwerker de opgaande lijn weer goed te pakken. Over dat jaar werd nog een verlies geleden van f. 5,9 miljoen. De onderneming verwacht over dit jaar als gevolg van een goede orderportefeuille het resultaat verder te verbeteren.

Reageer op dit artikel