nieuws

Nu ook Stabu-standaardbestek voor kunststof kozijnen

bouwbreed

Mr. D. van der Veer, directeur van de Bond van Nederlandse Architecten heeft tijdens de NWR Bouw RAI van de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) en de Stichting Stabu het eerste standaardbestek voor kunststof kozijnen gekregen.

Het VKG/Stabu Standaardbestek mei 1994 biedt een compleet overzicht van specificaties die in Stabu zijn opgenomen. Doel van dit nieuwe produkt is volgens betrokkenen uiteindelijk te komen tot een snelle en optimale informatieuitwisseling tussen opdrachtgevende bouwpartners en de aanbiedende kunststof kozijnenindustrie. Het uiteindelijke resultaat van de samenwerking tussen de Stabu en VKG is een publikatie bestaande uit vier hoofdstukken varierend van de aanvullende bepalingen waarmee de kwaliteit van kunststof kozijnen worden bepaald tot aan alle Stabu-specificatiebladen die nodig ke zijn voor de beschrijving van een kunststof gevelelement.

De heer Van der Veer (tweede van rechts) krijgt het Stabu/VKG bestek overhandigd door De Bruin (links). M. van Hezik van de Stabu en uiterst rechts De Weger van VKG kijken belangstellend toe.

Nationaal foto persburo

Reageer op dit artikel