nieuws

Nieuw bureau KPD Gebouw beheer voorziet grote toekomst

bouwbreed Premium

Wie de NWR Bouw RAI bezoekt, zal niet alleen met nieuwe produkten, maar ook met nieuwe bedrijven ke kennis maken. Een daarvan is KPD Gebouwbeheer BV, gevestigd in Tilburg en ‘zoals de naam al doet vermoeden’ een zuster van software-ontwikkelaar KPD Automatisering en architecten- en adviesbureau KPD Bouwservice. We spraken met de heer ir. G.G.W. Meijering, een van de twee directieleden over het nieuwe bureau dat is voortgekomen uit een samenwerking met AREC, het vorige adviesbureau van onze gesprekspartner, en de KPD-organisatie.

De theorie dat de onderhoudsmarkt gigantisch zou groeien en misschien wel net zo belangrijk zal worden als de nieuwbouwmarkt, leeft al langer. De tijd dat de theorie in de praktijk zal worden gebracht, heeft echter wat op zich laten wachten. Volgens Meijering is daaraan nu een einde gekomen. De reden: gemeenten, woningcorporaties, organisaties uit de zorgsector en ook directies van scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs ondervinden thans de consequenties van het deregulerende overheidsbeleid. Hun roep om deskundige bijstand is groot. Bovendien komen steeds meer uitvoerend bouwbedrijven tot de slotsom dat voor het vervaardigen van meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen specifieke vakkennis benodigd is. Ook hun belangstelling voor de diensten van de specifieke adviesbureaus neemt toe. Daarnaast zijn steeds meer opdrachtgevers respectievelijk architecten geonteresseerd in de vakkennis van de onderhoudsadviseur. Hun streven is erop gericht nieuwbouw te plegen die ook in de verder gelegen toekomst, weinig onderhoud behoeft. Kortom: de onderhoudsmarkt breekt open.

Uniek

Dat KPD Gebouwbeheer thans haar deuren opent, is aldus niet verwonderlijk. De vraag blijft echter, wat men naast de al bestaande specialistische adviesbureaus, de groeimarkt aan extra’s denkt te ke bieden. ”Je zou ons om meerdere redenen uniek ke noemen”, aldus Meijering. ”Allereerst omdat we puur adviseur zijn. We ontwikkelen dus geen software, zoals veel andere bureaus, en zijn ook niet gebonden aan een bepaald softwarepakket. Omdat we licentie-houder zijn van verschillende programma’s, ke we, wanneer een opdrachtgever vraagt om met een bepaald pakket te werken, aan deze eis voldoen. Daarnaast zijn wij relatief goedkoop en ook dat komt voort uit het feit dat we louter adviseur zijn. De bureaus die ook software ontwikkelen, moeten die ontwikkelkosten terugverdienen niet alleen door de verkoop van de software, maar ook door en percentage van de ontwikkelkosten door te berekenen in hun advies. Nogmaals: wij ontwikkelen geen software en hebben dus ook geen ‘last’ van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Bovendien ke we, dankzij onze eigen deskundigheid, maar ook dankzij de verbondenheid met KPD Automatisering en KPD Bouwservice en een vast samenwerkingsverband met het installatietechnisch adviesbureau Schoonenwolf, altijd de hoogste kwaliteit bieden.” diversiteit.Volgens Meijering is vooral dit laatste kenmerk van zijn nieuwe bureau, zeer belangrijk. ”Zoals gezegd: de onderhoudsmarkt is volwassen geworden”, meent hij. ”Dat betekent dat je als adviseur te maken krijgt met een diversiteit aan vragen. In deze toename in diversiteit ligt ook de reden voor het samengaan van AREC, het bureau dat door mij en mijn mede-directeur ir. F.B.M. Bierens zes jaar geleden is gestart, met KPD. Neem bijvoorbeeld het feit dat steeds meer opdrachtgevers van hun architect nieuwbouw verwachten die niet alleen mooi en functioneel is, maar ook onderhoudsarm. Nieuwbouw en onderhoud zijn dan geen twee aparte takken van sport meer, maar vormen een geontegreerd geheel. Als louter onderhoudsdeskundige ben je onvoldoende toegerust een optimaal advies te verstrekken. Dankzij onze band met KPD Bouwservice, deskundige op het gebied van nieuwbouw, ke we dat nu wel. En dan praten we niet alleen over kennis, maar ook over onze ‘tools’. Het softwareprogramma dat wij bij voorkeur gebruiken is BouwCalc 11, het onderhoudspakket van KPD Automatisering. BouwCalc 11 is een onderdeel van de gehele BouwCalc-familie, programmatuur waarmee nieuwbouwbegrotingen en -bestekken worden vervaardigd. Anders gezegd: ook in de programmatuur vormt nieuwbouw en onderhoud een geontegreerd geheel. We ke direct aan de nieuwbouwbegroting een onderhoudsbegroting hangen en ‘en dat is een unieke eigenschap van BouwCalc 11’ uit de onderhoudsbegroting kan direct een Stabu 2 onderhoudsbestek worden gegenereerd.

Onderhoudsrapport

Kortom: de vraag om al in de nieuwbouwfase inzage te verschaffen omtrent onderhoudsverwachtingen, ke we zonder problemen beantwoorden. Komen we op een andere vraag, namelijk die naar een volledig onderhoudsrapport dat wil zeggen eentje waarin ook gedetailleerde uitspraken betreffende de installaties worden gedaan. Veel onderhoudsadviseurs zijn voornamelijk bouwkundig gericht. Wij weten ons gesteund door installatietechnisch adviesbureau Schoonenwolf. Met hen is een vast samenwerkingsverband aangegaan. Hebben we te maken met poen met ingewikkelde installaties ‘denk aan ziekenhuizen, zwembaden, etc.’ dan gaan zij erop af, zetten hun bevindingen in BouwCalc 11 en wij voegen alles te zamen tot een volledig gedetailleerd onderhoudsrapport.”

Het moge duidelijk zijn: KPD Gebouwbeheer wil kwaliteit bieden en daarin is het nieuwe bureau natuurlijk niet uniek. Opzienbarend is echter wel dat men nu al een erkenning voor haar deskundigheid op zak heeft. Deze komt van de uitvoerend bouwbedrijven Van der Velde Bouw en Zuidhollandse Bouwmaatschappij. Zij introduceren het zogenaamde Vermeer Onderhoud Systeem en Service, kortweg VOSS. In het kort gezegd komt VOSS hierop neer dat de bouwers op basis van een onderhoudsplan dat is vervaardigd door KPD Gebouwbeheer met de opdrachtgever een contract opstellen waarin laatstgenoemde tegen een vast bedrag per jaar is verzekerd van de uitvoering van alle onderhoudsactiviteiten. ”Voor alle duidelijkheid : er is dus geen sprake van een samenwerkingsverband. Wij opereren gewoon als onafhankelijk adviesbureau in opdracht van de opdrachtgever”, verduidelijkt Meijering. ”Het vertrouwen in onze deskundigheid en ook de ervaring van de Vermeer-bedrijven met BouwCalc 11 is dermate hoog, dat ze op basis van de door ons geleverde onderhoudsrapporten bindende afspraken met de opdrachtgever durven maken. Wat we hopen en ook verwachten is dat meer bouwbedrijven een dergelijke stap zullen maken. Immers, ook zij weten dat de onderhoudsmarkt een groeimarkt is en ook zij komen steeds meer tot de overtuiging dat het opstellen van onderhoudsplannen specialistische kennis vergt. De praktijk zal bewijzen dat wij die kennis in huis hebben.”

Reageer op dit artikel