nieuws

Naar nieuwe strategieen op vastgoedmarkt

bouwbreed Premium

Real Estate Communication. Dat is de naam, die het reclame en marketing adviesbureau DB en P in Amersfoort heeft gegeven aan de dochteronderneming, die begin 1994 is opgericht en tijdens de NWR Bouw RAI wordt geintroduceerd.

Het is een adviesbureau geworden dat zich specialiseert in vastgoedcommunicatie. De dienstverlening is bestemd voor projectontwikkelaars, bouwondernemingen, woningbouwcorporaties en overheden. De opzet is communicatiestrategieen uit te dragen en verkoopprocessen te sturen. Een combinatie van deze twee zaken lijkt nodig nu er sprake is van forse veranderingen op de vastgoedmarkt, zoals de verschuiving van de sociale sector naar de marktsector. Bovendien nemen de kwalitatieve aspecten op de vastgoedmarkt een steeds belangrijkere plaats in. Gedurende de beurs kan men van meer informatie worden voorzien in stand nr. 8002.

Reageer op dit artikel