nieuws

MWA wijst Duitse index glas- en steenwol af

bouwbreed

De Mineral Wool Association (MWA, belangenorganisatie van Nederlandse producenten van minerale vezelprodukten) wijst een Duits voorstel tot invoering van een nieuw classificatiesysteem voor beoordeling van gezondheidsrisico’s van glas- en steenwol van de hand. Op basis daarvan zouden volgens de AGS glas- en steenwol als “waarschijnlijk kankerverwekkend” moeten worden beschouwd.

De Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS), een adviescommissie voor het ministerie van werkgelegenheid in de Bondsrepubliek, heeft voorgesteld om een nieuwe index te gaan hanteren voor het inschatten van de effecten van bepaalde stoffen op de gezondheid van degenen die ermee in aanraking komen.

Deze zogeheten Wardenbach-index zou moeten worden berekend aan de hand van de chemische samenstelling van vezels. Maar volgens de MWA “berust die index op een nieuwe theorie die in wetenschappelijke kring nog niet is getoetst, laat staan geaccepteerd, maar op basis waarvan de AGS het voorstel gedaan heeft glas- en steenwol als waarschijnlijk kankerverwekkend te classificeren”.

Die indeling staat volgens de MWA “lijnrecht tegenover de opvattingen van internationale deskundigencommissies en van de Europese Unie”. Laatstgenoemde instantie zal dit najaar ten aanzien van glas- en steenwol een beslissing nemen die naar verwachting van de MWA “aanzienlijk gunstiger zal zijn dan het Duitse voorstel”.

De organisatie wijst er op dat de internationale wetenschappelijke wereld inhalatieproeven hanteert als uitgangspunt voor het beoordelen van eventuele gezondheidsrisico’s van glas- en steenwol voor de mens.

“Bij geen van deze proeven is is een verband aangetoond tussen blootstelling aan glas- en steenwolvezels en het ontstaan van kanker”, herhaalt de MWA nog eens.

Ook wordt verwezen door de MWA naar een onlangs voltooid inhalatie-onderzoek, waarin vezelconcentraties werden gebruikt die 100 tot 1000 maal hoger zijn dan de concentraties waaraan de werknemers in de bouw dagelijks zijn blootgesteld: “Ook uit dit onderzoek bleek geen verhoogd gezondheidsrisico.”

Werkgroep

De MWA verwijst tenslotte naar een nog dit jaar in Nederland te verwachten advies van de Werkgroep van Deskundigen. Die kwam eerder al tot een voorlopig standpunt, dat glas- en steenwol niet als kankerverwekkend ke worden aangemerkt.

“Wij beschouwen de standpunten van de Werkgroep van Deskundigen en de Europese Unie als toonaangevend en nemen deze als leidraad bij het vaststellen van ons toekomstige beleid”, verklaren de Nederlandse producenten van glas- en steenwol.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels