nieuws

Maatregelen tegen daling bodem kostten vorig jaar f. 20 mln

bouwbreed

Maatregelen tegen bodemdaling door de aardgaswinning in de provincie Groningen, kostten vorig jaar twintig miljoen gulden gekost, ongeveer even veel als in 1992. Dat staat in het jaarverslag van de Commissie Bodemdaling.

Jaarlijks daalt de bodem met enkele centimeters. Tot en met 1992 bedroeg de bodemdaling op het diepste punt 18 centimeter. De meest recente prognoses, ontwikkeld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en gecontroleerd door het Massachusetts Institute of Technology, gaan ervan uit dat de bodem in 2050 met 36 centimeter is gedaald. De verwachting is dat de bodemdaling nog zeker tot het jaar 2150 doorgaat.

De aanpassing van sluizen, dijken en gemalen aan de bodemdaling gaat honderden miljoenen guldens kosten. In 1983 sloten de provincie Groningen en de NAM een overeenkomst om die aanpassingen te financieren. De maatschappij stelde toen f. 650 miljoen beschikbaar, gerekend naar het prijspeil van 1980.

Dat bedrag is aangepast aan de prijsontwikkeling. Inmiddels is al f. 65 miljoen gulden besteed. Voor de noordelijke bestuurders is het echter nog steeds de vraag of het beschikbaar gestelde bedrag voldoende is.

Reageer op dit artikel